Ďalšie testovanie na ochorenie COVID-19

297

Tretie kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa počas nasledujúceho víkendu 21. 11. – 22. 11. 2020 uskutoční aj v meste Púchov, a to na základe výsledkov testovania z druhého kola, v ktorom podiel pozitívne testovaných občanov tvoril viac ako jedno percento. Tretie kolo testovania sa týka miest a obcí, v ktorých bolo pozitívne testovaných viac ako 1 percento občanov. Počas nasledujúceho víkendu bude testovanie prebiehať vo všetkých trinástich odberových miestach v osvedčenom čase z druhého kola, od 8:00 hod. do 20:00 hod.

V meste Púchov je vybraných trinásť špeciálnych odberových miest (ďalej OM), ktoré zväčša kopírujú volebné okrsky, doplnené sú však aj o iné priestory, ktoré sú vyhovujúce k danému procesu testovania, a v ktorých v súčasnosti neprebieha proces výučby ako sú telocvične ZŠ a pavilóny ZŠ pre druhý stupeň.

Trinásť odberových miest bude otvorených v čase 8:00 – 20:00 hod., obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00 hod, večerná prestávka 17:00 – 17:30 hod. Medzi tieto sú zaradené:

1. Telocvičňa ZŠ J.A.Komenského
2. Základná škola Mládežnícka
3. SOV-prízemie (Bývalé stredisko občianskej vybavenosti)
4. Budova KVC (Divadlo) – OM1
5. Budova KVC (Divadlo) – OM2
6. Gymnázium – telocvičňa
7. Stredná odborná škola obchodu a služieb – chodbová časť budovy „D“
8. Telocvičňa ZŠ Gorazdova
9. Športová hala (volejbalová)
10. Budova ZŠ Slovanská (vestibul 2.stupeň)
11. Budovy bývalej školy B2 Kolonka
12. Občiansky výbor Nosice (stará škola)
13. Kultúrny dom Hoština

Mesto Púchov opäť zabezpečuje dôkladnú dezinfekciu všetkých odberových miest, pred testovaním, počas testovania i po skončení testovania, v spolupráci s PTSM, s.r.o. a ADP, a.s. Na testovanie bude zabezpečený aj profesionálny zdravotnícky personál, záujem byť nápomocný v odberovom tíme je tentokrát naozaj vysoký, za čo im patrí obrovská vďaka. Rovnako ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom a administratívnym pracovníkom, taktiež členom dobrovoľných hasičských zborov a mestskej polície, ktorí majú opäť záujem stať sa súčasťou testovania v meste Púchov.

Na vybraných odberových miestach budú prítomní príslušník Ozbrojených síl SR, Polície SR, Mestskej polície Púchov a dvaja administratívni pracovníci s jedným dobrovoľníkom a samozrejme zdravotnícky personál.

Občanom mesta Púchov sa odporúča zúčastniť sa na testovaní v OM, ktoré je najbližšie k miestu ich bydliska. V prípade zvýšenej účasti občanov na danom odberovom mieste, budú títo čakajúci občania informovaní o možnosti premiestniť sa na iné odberové miesto, kde bude v tom čase menšia účasť občanov. Odporúčame preto sledovať webové sídlo, oficiálne sociálne siete Mesta Púchov a mobilnú aplikáciu SOM. Uvádzame, že pre testovanie je možné si vybrať akékoľvek z týchto trinástich odberových miest, pričom na testy sa nerozdávajú časenky ani sa nepostupuje podľa abecedného poradia či súpisného čísla.

Druhé kolo testovania ukázalo, že občania si rozumne rozložili čas a využili návštevu odberových miest počas oboch dní, a preto vám odporúčame, aby ste si vopred premysleli, na základe aktuálnych informácií, ktoré vám poskytneme v priebehu dňa, návštevu odberových miest v rámci celého víkendu. Prosíme vás, milí Púchovčania, aby ste i naďalej ostali trpezliví, disciplinovaní a zodpovední, rovnako ako počas predchádzajúcich dvoch kôl testovania.

Výsledky prvých dvoch testovaní na COVID-19

Hlavný organizátor plošného testovania – Armáda SR – výsledky testovaní nezverejnila až do večera 16.11.2020. Keďže nebolo isté, či ich vôbec niekedy zverejní, Púchovské noviny oslovili starostov všetkých obcí okresu Púchov so žiadosťou poskytnúť aspoň vlastné neoficiálne čísla. Tie sa nám podarilo skompletovať v pondelok popoludní a zverejníme ich v najbližšom tlačenom vydaní Púchovských novín.

Neoficiálne výsledky testovania podľa informácií z obecných úradov.

Až po odovzdaní podkladov Púchovských novín do tlače zverejnilo Ministerstvo obrany SR na webe vlastné (oficiálne) čísla. Bolo ich treba ešte upraviť, pretože obec Beluša rozdelili vojaci na 3 obce (Beluša, Beluša Hloža, Beluša Podhorie). Oproti neoficiálnym výsledkom v armádnej tabuľke nájdeme množstvo drobných rozdielov, na ktoré nepoznáme vysvetlenie. Preto zverejňujeme obidve databázy.

Oficiálne výsledky testovania podľa informácií MO SR.

Zdroj: MsÚ, MO SR