Čo je nové na Čertove

390

Tentoraz cielene zaostríme na cestu III. triedy č. 1936, ktorá čertovských chatárov pravidelne vedie po odbočení na Lúkach z cesty I./49 Lazovskou dolinou k ich srdcovkám a ktorá prešla celá v gescii TSK v ostatných rokoch etapovitou obnovou telesa vozovky… posledný úsek v dĺžke 800 bm bol obnovený v časti Čertov na jeseň 2020.

Na prelome marca a apríla skončila netradičná koronovo divná zimná sezóna so zatvorenými hotelmi aj lyžiarskymi strediskami, hoci boli pripravené, aj umelo zasnežené zjazdovky v Lamžoch aj na Kohútke, ale bez lyžiarov a lyžovačky.

Pre zlú epidemiologickú situáciu v ČR ešte stále platí zákaz výjazdu MV na hrebeň Javorníkov, alebo ako my hovoríme na Kohútku, pre uzavretý hraničný priechod do ČR. Zima však na ceste 1936 zanechala aj nezmazateľné stopy… Erózia spôsobila zosun svahu zhruba 2km pred parkoviskom na Kohútke, čo treba akútne riešiť, pretože obdobné budúce katastrofy už zima “zretelne a veľmi čitatelne” vyznačila a narysovala aj na ďalších miestach tejto horskej časti cesty. Pozitívna informácia získaná zo Správy ciest TSK je, že na priprave sanácie poškodeného úseku sa intenzívne pracuje a realizácia by mohla byť spustená v najbližších týždňoch.

Nedá sa nevšimnúť si v blízkom, či širšom okolí cesty “potemkinovský” a výrazne deštrukčný systém ťažby drevnej hmoty a s tým spojenú devastáciu lesov v čertovskom chotári a deštrukčné dôsledky pohybu ťažobných mechanizmov s reťazami na telese vozovky… Druhou stranou mince je sekundárna devastácia obnoveného zvršku vozovky prejazdom množstva preťažovaných nákladných vozidiel s návesmi odvážajúcimi statné kmene z Čertova nevedno kam, pričom haluzovina a vytŕčajúce pne na holoruboch deprimujúco hyzdia obraz lesa a krajiny… preliačiny a popraskané časti asfaltového koberca hovoria jasnou rečou kde je príčina.

Rozryté chaotické skládky vedľa cesty na dolnom konci Čertova a znečistený povrch bez čistenia pôvodcom znečistenia vozovky sú na samostatný článok…

Aby neboli len negatívne informácie po zime, tak po vlaňajšom odovzdaní nového mosta 1936-12 na Čertove v týchto dňoch firma, SMS, s.r.o. odstránila svetelnú signalizáciu a obojsmerne otvorila aj ďalší nový most “dialničného” typu č.1936-5 na hornom konci centra obce Lazy p.M., na ktorom ešte prebiehajú dokončovacie práce.

A čo na záver? Na prahu jari nám ostáva len veriť, že v nastávajúcich mesiacoch, či ročných obdobiach bude už len lepšie a že vláda a parlament schvália avizovaný a roky odkladaný zákon o regulácii ťažby v našich lesoch skôr, ako nebude v čertovských lesoch už čo regulovať.  

Pavel Melišík