Vesmír podľa J. M.

45

Mliečna dráha

Rozhodol sa vesmír razom,
vybudovať jedným šmahom
ríšu nekonečnú plnú fantázie,
obraz plný farieb, harmónie.

Trochu modrej, viacej červenej
žltú všade, viacej svetla, menej tieňa,
zrodila sa mliečna dráha,
prázdny priestor vyplnila žena.

Ž ako Život,
E ako Emócia,
N ako Nádej,
A ako Áno,
snívam o nej, vždy nad ránom.

Autor: Jaroslav Martiš
Foto: Lukáš Fialka