Púchov sa zrátal nad očakávania!

173

V prvej fáze sčítania obyvateľov sa prostredníctvom online dotazníka sčítalo 16.060 obyvateľov Púchova. Prekonali sme tak predpovede Štatistického úradu SR, ktorý ešte pred niekoľkými týždňami očakával, že v online fáze sa sčíta iba do 70 % obyvateľov evidovaných v registri fyzických osôb. V Púchove sme sa dostali až na 88,78 %.

Zďaleka ale ešte nie sme na konci. Štatistický úrad SR (ďalej ŠÚ SR) bude dnešné číslo online sčítaných postupne dopĺňať porovnávaním údajov z rôznych databáz, ako napríklad údajmi zo Sociálnej poisťovne, z ministerstva školstva, práce či vnútra, z verejného zdravotného poistenia či Finančnej správy. Na tento proces mesto nemá priamy vplyv.

Keď to epidemiologická situácia umožní, ŠÚ SR v spolupráci s ÚVZ spustí ešte dosčítavanie prostredníctvom sčítacích asistentov. Tu opäť urobí Mesto Púchov všetko pre to, aby sa sčítali naozaj všetci tí, ktorí sa online sčítania zúčastniť nemohli, alebo to nestihli.

Prípravy na asistované sčítanie

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v rôznych zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných komunít. Asistované sčítanie bude prebiehať v období 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR, alebo v jednotlivých okresoch, rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Asistované sčítanie v meste potrvá 6 týždňov.

Sčítanie sa s pomocou asistenta:

1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v meste. Sčítajte sa sami, alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

2. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate.

Chcete požiadať o mobilného asistenta sčítania?

Počas doby asistovaného sčítania v meste zavolajte na call centrum (číslo včas zverejní Štatistický úrad SR) alebo na mestský úrad na telefónne číslo: +421 42 46 508 22, príp. +421 42 46 508 14

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Veľmi nám záleží na tom, aby sa správnym sčítaním získali na skvalitňovanie nášho mesta financie, ktoré nám podľa reálneho počtu obyvateľov s trvalým pobytom patria. Už v tejto prvej fáze sme dosiahli skvelý výsledok. Opäť sme ukázali, že Púchovčanom na našom meste skutočne záleží. Vo vyčerpávajúcej situácii, v ktorej posledný rok žijeme, sme sa teraz zomkli pre spoločné dobro našej mestskej komunity, nás všetkých.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa online sčítania zúčastnili. A vám, ktorí ste sa ešte nesčítali, sa určite čoskoro pripomenieme.

Zuzana Brindzová, vedúca OOaVS MsÚ