Čo nového v Dennom centre seniorov mesta Púchov?

136

Tvorivé práce na lavičke

Pre pandemické opatrenia sa takmer celý rok nekonali žiadne väčšie podujatia ani v Dennom centre seniorov mesta Púchov. Nefungovali žiadne záujmové krúžky a aj keď sme niečo realizovali, tak len v malom počte členov (do šesť ľudí). Mnohokrát mám bohužiaľ pocit, že tie naše zaužívané sociálne vzťahy, ktoré sme si postupne budovali a ktorými sme sa ako jeden kolektív vyznačovali v predchádzajúcich rokoch, kamsi zmizli.

Emília Chovančeková pri strúhaní paličky na tulipány.

V tomto čase sme už v uplynulých rokoch mali za sebou mnoho zimných i jarných turistických vychádzok. Vo svojich domácnostiach sme mali už nasušené jarné bylinky, ktoré sme spoločne nazbierali – ako podbeľ, pľúcnik lekársky, púpavu, žihľavu a pod. Neboli sme spoločne v tomto roku ani na medveďom cesnaku, z ktorého sme si vyrábali mnohé zdravé recepty a na stretnutiach v dennom centre sme si ich vymieňali. Takéto aj mnohé ďalšie aktivity nám, ktorí chceme aj naďalej aktívne prežívať starobu, veľmi chýbajú.

Výtvarné práce vznikli na lavičke, vyzerajú ako živé.

Ešteže na udržiavanie kontaktov sme nezabudli. A tak využívame elektronické spojenia, aby sme jeden o druhom vedeli, ako sa mu darí. Ale predovšetkým sa navzájom podporovali, a tak zvládli spoločne aj tento náročný čas.

Autorka návrhu prác Helena Kuťková.

V uplynulých dňoch sa pandemické opatrenia mierne znížili, aj keď sa mnohé musia dodržiavať. A tak sa aj život v našom meste začal pomaly rozbiehať. No ani my, starší, nechceme zostať bokom a radi prispejeme k tomu svojou troškou. Preto sme sa pripojili k mnohým organizáciám a školám, ktoré prijali výzvu mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. k zhotoveniu výtvarných prác pre výstavu pred a v divadle s názvom „Máj – lásky čas“. Dostali sme úlohu vytvoriť do „záhradky“ pred divadlom päť kvetov k tejto téme výstavy. A keďže v dennom centre úspešne pracuje krúžok šikovných rúk, a veľmi dobre ho vedie naša Helenka, zhotovovali ich členky krúžku. Zvládli to na výbornú.

Iba niektoré členky denného centra seniorov pre pandémiu mohli prísť inštalovať kvety pred divadlo.

Horšie to bolo s tým, kde tieto práce spoločne vytvoríme. Pomohlo k tomu už aj lepšie jarné počasie. Návrh, ale aj celkové vyhotovenie prác, uskutočnila spolu s členkami naša Helenka. Členky navrhli realizovanie tejto úlohy uskutočniť vonku pred domom na lavičke. A tak sa to zhotovovalo na lavičkách pred domami. Napokon sme vytvorili sedem jarných kvietkov k téme výstavy. Tri tulipány a štyri narcisy. Veríme, že mnohí návštevníci tejto dostupnej výstavy si práce už mali možnosť pozrieť pred divadlom. Vedúca nášho krúžku pri realizovaní takýchto prác navrhuje využívať naše „domáce zvyšky“. A tak aj tieto sú zhotovené z látkových zvyškov, a preto sme ich aj zabalili, aby ich dážď nepoškodil. Pripevnili sme ich na paličky – to preto, aby si ich mohli detičky aj privoňať, nielen pozrieť na prechádzke v tomto parčíku.

Je nám veľmi ľúto, že nemôžeme využívať aj podmienky, ktoré nám vytvorilo naše mesto pre podpornú sociálnu službu v priestoroch denného centra. Ale aj mnohú inú pomoc, ktorú nám poskytuje mesto. Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať predstaviteľom mesta, poslancom a pracovníkom MsÚ a zvlášť pani primátorke Kataríne Henekovej a vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Daniele Gabrišovej za ich pomoc v minulosti, ale aj v čase pandémie. Nezabúdajú na nás starších ani v tomto náročnom období a pomáhajú nám, aby sme túto náročnú dobu zvládli. Patrí vám za to úprimná vďaka.

Už sme všetci príliš dlho doma, príliš dlho si musíme vystačiť s nulovými, alebo obmedzenými sociálnymi vzťahmi. Preto sa členovia denného centra seniorov mesta veľmi tešia konečne na reštart, teda opätovné zahájenie činností v priestoroch, ktoré nám vybudovalo naše mesto.

Emília Luhová