„Spoločne za čistý Púchov“ v Horných Kočkovciach

107

Príjemné s užitočným

K výzve „Spoločne za čistý Púchov“ sa pridal aj výbor mestskej časti č.7. Aj keď na druhý pokus a to hlavne vďaka vrtochom počasia.

V pracovnom nasadení si spoločne upratali areál pri Váhu od starého napadaného lístia a suchých topoľových konárov a tak ho skrášlili a pripravili na každoročné akcie, ako napr. Vatra oslobodenia, Hornokočkovský kotlík – súťaž vo varení guláša, či deťmi obľúbených Kockovín, alebo len tak, na príjemnú opekačku pri vode. Po dlhšej izolácii činnosti výborov bol toto výborný impulz na oživenie aktivít výboru, v spojení príjemného (pobyt v prírode na jarnom slniečku) s užitočným (uprataný areál). Brigáda sa samozrejme konala za dodržania aktuálnych nariadených epidomiologických opatrení.

V mene predsedu výboru mestskej časti č.7 sa chcem touto cestou poďakovať aj zamestnancom PTSM s konateľom M. Svobodom za monitorovanie tohto priestranstva na druhej strane Váhu a hlavne za zbieranie odpadkov a vyprázdňovaním odpadkových košov v priebehu celého roka.

Záverom prosím, aby každý jeden z nás si vstúpil do svedomia – zbytočne neznečisťujme prírodu, vodu, vzduch a tak spolu odľahčime našu Zem, a to nielen na jej sviatok v apríli. Nech sa naše ekologické správanie stane rutinou nášho každodenného života!

Cyril Crkoň, poslanec MsZ