Medzinárodná plavecká ORCA v bubline

97

V dňoch 30.04.-02.-05.2021 sa v improvizovaných podmienkach plaveckej bubliny v X-Bionics centre Šamorín, konal tradičný medzinárodný plavecký míting ORCA Cup 2021 – 22 ročník. Tento plavecký míting bol v predpandemických časoch čo do počtu účasti štátov, klubov, ako aj množstva a kvality plavcov suverénne najvýznamnejší v Slovenskej republike. Súťaž je realizovaná spôsobom postupu do finále, takže pretekári, ktorí sa umiestnili v doobedňajších rozplavbách, postúpili do večerného finále, ktoré bolo sledované aj internetovou televíziou. Tento rok boli podmienky účasti mimoriadne obmedzené prísnymi epidemiologickými pravidlami, pretože aj keď preteky začínali až v piatok, účastníci museli nastúpiť už v stredu, byť otestovaní PCR testami, stráviť deň v karanténe, až potom boli vpustení do športovej bubliny. Pri účasti plavcov zo 4 štátov Európy, 50 kluboch a 230 plavcoch sa púchovská mlaď rozhodne nestratila. Dokonca 4 naši pretekári postúpili vo svojich vekových kategóriách do večerného finále, kde sa najviac darilo Simone Ciesarovej, ktorá sa umiestnila raz na štvrtom, raz na piatom a 2x na šiestom mieste. Do finále sa ešte prebojovali Lea Kmošenová, Karin Šmigurová a Lucia Jurgová, päticu pretekárok doplnila Adela Cengelová.

V neposlednom rade musím spomenúť, že nás na hlavnom rozhodcovskom poste reprezentoval p. Miroslav Soško vlastniaci rozhodcovskú licenciu FINA a moderátorom pretekov bol tradične p. Peter Bílik. Licencia Svetovej plaveckej federácie Vás oprávňuje reprezentovať Slovenskú republiku aj na vrcholných podujatiach, čím sa propaguje nielen Plavecký klub Matador Púchov, ale aj mesto Púchov.

V nasledujúcich dňoch naši pretekári absolvujú prípravu a potom ich už čaká len vrchol plaveckej sezóny – Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa bohužiaľ opäť budú konať len v plaveckej bubline. Poďakovanie patrí mestu Púchov, ako aj MŠK Púchov s.r.o., že promptne zareagovali na uvoľnenie opatrení a umožnili nielen plaveckému klubu, ale aj verejnosti trénovať na púchovskom bazéne, aj keď v obmedzenom režime.

PB