Čo znamenajú naše krstné mená? (10)

1301

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spojovaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. október – sv. Teréria z Lisieux panna a učiteľka Cirkvi

Arnold, Arnolda – meno nemeckého pôvodu s významom „vládca orol“

Belina – pravdepodobne z mena Belinda, ktoré je anglicko-nemeckého pôvodu s významom „štít, ochrana“

Remig – má latinský pôvod a v preklade znamená „vesliar, lodiar“

Remus – podľa spoluzakladateľa Ríma, v preklade z latinčiny „veslo“

 1. október – sv. anjeli strážcovia

Levoslav, Levoslava – je slovanské meno a jeho význam je „leva oslavuj“, „silný ako lev“

Leodegar – meno nemeckého pôvodu s významom „slávny oštep“ alebo „slávny kopijník“

 1. október – sv. Maximián; sv. Dionýz Aeropagita; sv. Leodegar (Ludgar)

Amadeus, Amadea – má latinský pôvod a v preklade znamená „milý Bohu“

Evald – meno nemeckého pôvodu s významom „ochranca zákona“

Stela – má latinský pôvod a v preklade znamená „hviezda“

 1. október – sv. František Assiský

Edvin – má anglický pôvod a v preklade znamená „bohatý, resp. mocný priateľ“

František, Fraňo – podľa mena svätca, vzniklo z talianskeho Francesco, čo znamená „malý Francúz“

 1. október – sv. Placidus, mučeník; sv. Mária Faustína, panna

Blahomír, Blahomíra – slovanského pôvodu s významom „blahý svet“

Karitína – grécke meno s významom „štedrá“

Placid, Placida – má latinský pôvod a v preklade znamená „príjemný, prívetivý“

Viera – má slovanský pôvod

 1. október – sv. Bruno, kňaz; sv. Viera, mučenica

Natália – má latinský pôvod a jeho voľný preklad je „dieťa Vianoc“

 1. október – Panna Mária Ružencová; sv. Justína, panna a mučenica

Eliška – česká podoba mena Elisabeth, ktoré je hebrejského pôvodu (Elíšewah) a znamená „Bohu zasvätená“

 1. október – sv. Pelágia, panna a mučenica; sv. Ján Leonardi, kňaz

Brigita – má keltský pôvod a v preklade znamená „mocná, silná“

Brit, Brita – keltské meno, nejasného pôvodu – v preklade znamená „mocný, silný“ alebo „obyvateľ Británie“ alebo je to domácka podoba mena Brigita

 1. október – sv. Dionýz, biskup, a spoločníci, mučeníci; sv. Ján Leonardi, kňaz

Dionýz, Dionýzia – je meno gréckeho pôvodu a v preklade znamená „zasvätený bohu Dionýzovi“ (gréckemu bohu vína, úrody a plodnosti)

 1. október – sv. František Borgiáš; sv. Daniel Comboni

Gedeon – hebrejské meno (Gidhón) s významom „drevorubač“

Krasomila – novšie české meno znamenajúce „krásu miluj“

Slavomíra – má slovanský pôvod a znamená „sláva mieru (svetu)“

Záboj – novšie české meno pravdepodobne znamenajúce „bojovník“

 1. október – bl. Ján XXIII., pápež

Belín – meno nejasného pôvodu, možno pochádza z mena Belinda

Brunhilda – meno nemeckého pôvodu s významom „obrnená bojovníčka“

Bruna – domácka podoba mena Brunhilda

Luneta – novšie meno odvodené od slova luna = mesiac

Selena – grécke meno s významom „mesiac“

Valentína – má latinský pôvod s významom „je zdravá a silná“

Zvonimír, Zvonimíra – slovanské meno s významom „zvoň (na) mier (svet)“

Zvonislav, Zvonislava – slovanské meno s významom „oslavuj zvon“

 1. október – sv. Maximilián, biskup; sv. Sefarín, rehoľník

Maximilián, Maximiliána, Max – má latinský pôvod a v preklade znamená „najväčší nasledovník“

 1. október – sv. Koloman; sv. Eduard

Edgar – má anglický pôvod a v preklade znamená „bohatý kopijník“

Koloman – má keltský pôvod a v preklade znamená „pustovník“

 1. október – sv. Kalixt I., pápež a mučeník

Boris – má ruský pôvod a je odvodené z mongolského slova bogori, ktoré znamená „malý“

Borislav, Borislava – je slovanské meno a jeho význam je „bojuj o slávu“ alebo „slávny bojom“

Kalist, Kalista – svätecké meno z gréckeho slova kallistos = najkrajší

 1. október – sv. Terézia od Ježiša (z Avily), panna a učiteľka Cirkvi; sv. Tekla

Terézia, Tereza – je gréckeho pôvodu s nie celkom jasným významom; v preklade znamená „pochádzajúca z ostrova Thery“ alebo „záštita“

 1. október – sv. Hedviga, rehoľníčka; sv. Mária Margita Alacoqueová, panna

Gál – maďarská podoba latinského mena Gallus = „obyvateľ Gálie“, pôvodný význam slova je „kohút“

Havel, Havla – česká podoba latinského mena Gallus

Vladimíra – má slovanský pôvod a význam mena je „veľká vládkyňa“

 1. október – sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník

Hedviga – má germánsky pôvod a znamená „víťaziaca v boji“

Jadviga – poľská a ruská podoba mena Hedviga

 1. október – sv. Lukáš, evanjelista

Lukáš – má latinský pôvod a v preklade znamená „pochádzajúci z Lukánie, kraja v južnom Taliansku“

 1. október – sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi, a spoločníci, mučeníci; sv. Pavol z Kríža, kňaz

Kristián, Kristiána, Christián, Christiána – má grécky pôvod a jeho význam je „kresťan, Kristovi zasvätený“

Izák – starozákonné hebrejské meno (Jicchág) s významom „veselý“

 1. október – sv. Vendelín

Eunika – je meno gréckeho pôvodu a v preklade znamená „šťastná víťazka“

Vendelín, Vendelína – je odvodené z nemeckého mena Wendelmar a znamená „polabský Slovan“

 1. október – sv. Hilarion; sv. Uršuľa

Anatol, Anatólia – je meno gréckeho pôvodu a v preklade znamená „(muž) z východu“

Antília – meno nejasného významu, možno „protiľahlé ostrovy“

Uršuľa – je to svätecké meno, má latinský pôvod a jeho význam je „medvedica“

 1. október – sv. Salome; sv. Kordula

Dobromil – má slovanský pôvod a znamená „milujúci dobro“

Kordula, Korduľa – meno latinského pôvodu s významom „mníška“, pôvodný význam slova je „srdiečko“

Pribislava – slovanské meno s významom „(nech jej) pribudne slávy“

Sergius, Sergej – má latinský pôvod a význam mena je „sluha, strážca“

Saloma, Saloména, Solomia – starozákonné hebrejské meno (Šálóm) s významom „pokoj, mier“

Zdravomil – novšie slovanské meno s významom „milujúci zdravie“

 1. október – sv. Ján Kapistránsky, kňaz

Alojzia – buď z francúzskeho Lowis (dnes Louis), to z germánskeho Hludwig = „slávny bojovník“, alebo z nemeckého Aloisus (Alwisi) = „celý biely“

Žitomír – slovanské meno s významom „svet života“

 1. október – sv. Anton Mária Claret, biskup

Aretas, Areta – anglické meno z gréckeho areté = „dobrodinec“, alebo z arabského harata = „orať“

Gilbert, Gilberta – má germánsky pôvod a znamená „slávny šíp“

Harold, Herald – germánske meno s významom „vládca vojska“

Krasomil – novšie české meno s významom „krásu miluj“

Kvetoň, Kveta, Kvetana, Kvetava, Cvetan, Cvetana – rôzne podoby slovanského mena s významom „kvitnúci“

Kvetoslav, Kvetoslava – má český pôvod a v preklade znamená „sláviaci kvety“

Rafael, Rafaela – starozákonné hebrejské meno s významom „uzdravil ho boh“

Šalamún – starozákonné hebrejské meno s významom „mierumilovný“

 1. október – sv. Chryzant a Dária, mučeníci; sv. Maurus, biskup

Aurel – má latinský pôvod a v preklade znamená „zlatý“

Dália – škandinávske meno podľa kvetiny georgíny

Krišpín – má latinský pôvod a v preklade znamená „kučeravý“

Vojmír, Vojmíra – slovanské meno s významom „voju mier“

Zosim – z latinského mena Zosimus, to z gréckeho zóos = „živý“

Živan, Živana, Živko, Živa – slovanské meno s významom „živý“

 1. október – sv. Evarist, pápež a mučeník; sv. Demeter, mučeník

Amand, Amanda – má latinský pôvod a v preklade znamená „milovaný“

Demeter, Demetria, Dimitrij – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „patriaci bohyni úrody Deméter“

Evarist – z gréckeho mena Euaristos = „najlepší“

 1. október – sv. Sabína

Horislav, Horislava – slovanské meno s významom „oslavuj hory“

Hromislav, Hromislava – slovanské meno s významom „oslavuj hromy“

Sabína – má latinský pôvod a jeho význam je „pochádzajúca z kmeňa Sabínov“ v Taliansku

Sabrina – anglické meno podľa nymfy rieky Severn

Zoa, Zoana – meno pochádza z gréckeho zóos = „živý“

 1. október – sv. Šimon a Júda, apoštoli

Dobromila – slovanské meno s významom „milujúca dobro“

Kevin – meno írskeho pôvodu s významom „dobrý zrod“

 1. október – sv. Felicián, mučeník; sv. Zenóbius, kňaz a mučeník

Klára, Klarisa, Chiara – je to svätecké meno, má latinský pôvod a jeho význam je „svetlá, jasná“

Narcis, Narcisa – grécke mytologické meno, narké = „omámenie“

Zenob, Zenóbia – meno gréckeho pôvodu a v preklade znamená „božský život“

 1. október – sv. Marcel, stotník; sv. Eutropia, mučenica

Arzen – má grécky pôvod s významom „mužný“

Asen, Asena – domácke podoby mena Arzen

Šimon, Šimona, Simon, Simona – novozákonné hebrejské mená, ktoré v preklade znamenajú „počúvajúci“

Simoneta – francúzska zdrobnelina mena Simona

 1. október – sv. Wolfgang, biskup; bl. Krištof, kňaz

Aurélia – má latinský pôvod a v preklade znamená „zlatá“

Stacho – domácka podoba mena Stanislav alebo Eustach

Volfgang – nemecké meno s významom „vlčí krok“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998), foto: pixabay.com