Čo znamenajú naše krstné mená? (10)

55

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spájaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. júl – sv. Vladimír, knieža; sv. Sarbel Makhluf, kňaz; sv. Kristína, panna a mučenica; sv. Krištof, mučeník

Kinga – domácka podoba nemeckého mena Kunigunde s významom „boj rodu“

Vladimír – má slovanský pôvod a jeho význam je „vládni svetu“, „veľký vládca“

 1. júl – sv. Jakub, apoštol

Jakub – má hebrejský pôvod a jeho význam je „držiaci sa za pätu“, „druhorodený“

Žakelína – francúzske ženské meno odvodené od mena Jakub

 1. júl – sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie; bl. Kamila, mučenica

Hana, Anna – má hebrejský pôvod (Channáh) a jeho význam je „milá“, „milostná“

Aneta, Anica, Anita, Naneta – domácke podoby mena Anna

Annamária – vzniklo spojením mien Anna a Mária

Joachim – má hebrejský pôvod a jeho význam je „Boh ho postaví“

 1. júl – sv. Gorazd a spoločníci

Božena – má český pôvod a jeho význam je „bohom obdarená, blahoslavená“

Gorazd – má slovanský pôvod a jeho význam je „skúsený, zdatný“

Pantaleon – grécke meno s významom „silný ako lev“

 1. júl – sv. Krištof, mučeník; sv. Nazár a Celzus; sv. Viktor, pápež

Inocent, Inocencia – latinské meno s významom „nevinný“

Krištof – má grécky pôvod a v preklade znamená „nositeľ Krista“

Nausika – grécke meno z Homérovho eposu Odysea

Svätomír, Svätoš, Svätomíra – slovanské meno s významom „(buď) mierumilovný)

 1. júl – sv. Marta; sv. Lazár a Mária

Marta – je biblické meno s aramejským pôvodom a významom „pani domu, starostlivá gazdinka“

Olaf – islandské meno s významom „potomok, dieťa“

Serafín, Serafa, Serafína – hebrejské meno s významom „ohňový, rozpálený“

 1. júl – sv. Peter Chrysológ, biskup a učiteľ Cirkvi; bl. Zdenka Schelingová, panna a mučenica

Abdon – hebrejské meno s významom „sluha, otrok“

Ingemar – švédske meno s významom „slávny poloboh“

Ingeborga – škandinávske meno s významom „chránená (bohom) Ingviom“

Libuša, Ľubuša – má český pôvod a jeho význam je „ľúbená, milovaná, milá“

Rowena – anglické meno keltského pôvodu s významom „pekná, štíhla“

 1. júl – sv. Ignác z Loyoly, kňaz

Ignác, Ignát, Ignácia – má latinský pôvod a jeho význam je „ohňový, rozpálený“

Vatroslav – novšie južnoslovanské meno s významom „oslavujúci oheň“

 1. august – sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi

Božidara, Božidar, Božica – má slovanský pôvod a jeho význam je „dar boží, Bohom daná“

Kleopatra – grécke meno s významom „otcova sláva“

Ľudomír, Ľudomíra – má slovanský pôvod a preklad mena je „(prinášaj) ľudu mier“

Penelopa – grécke meno odvodené od slova pené = „niť“

 1. august – sv. Euzébius Vercellský, biskup; sv. Peter Julián Eymard, kňaz; bl. Zefirín Malla (Porciunkula)

Gustáv, Gustáva – má švédsky pôvod a jeho význam je „opora Gotlanďanov“

 1. august – sv. Peter, biskup

Jerguš – je slovenskou podobou mena Gregor, ktoré je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „ostražitý“

Nikodém, Nikodéma – grécke meno s významom „v ľude víťazný“

 1. august – sv. Ján Mária Vianney, kňaz

Dominik, Dominika – je svätecké meno latinského pôvodu a jeho význam je „pánov“

Krasoslav, Krasoslava – novšie slovanské meno s významom „oslavujúci krásu“

Rainer – nemecké meno s významom „rozvážny bojovník“

 1. august – sv. Osvald, kráľ a mučeník; sv. Nonna, matka rodiny

Hortenzia, Hortenz – má latinský pôvod a v preklade znamená „záhradná“

Milivoj – slovanské meno s významom „milujúci vojsko“

Osvald – nemecké meno s významom „božský vládca“

Snežana – južnoslovanské meno s významom „snežná, biela ako sneh“

 1. august – Premenenie Pána; bl. Oktavián, biskup; sv. Kajetán, kňaz

Jozefína, Jozefa – má hebrejský pôvod a jeho význam je „Boh pridá, rozhojní“

Nehoslav – novšie slovanské meno s významom „oslavujúci nehu“

 1. august – sv. Sixtus II., pápež; sv. Kajetán, kňaz

Afra – latinského pôvodu s významom „Afričanka“

Afrodita – podľa gréckej bohyne krásy a lásky Aphrodíté

Kajetán, Kajetána – latinského pôvodu s významom „pochádzajúci z mesta Caiety“

Štefánia, Štefana – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „víťazka“

 1. august – sv. Dominik, kňaz; sv. Viktorín

Donát, Donáta – latinské meno s významom „(Bohom) darovaný“

Hartvig – nemecké meno s významom „silný bojovník“

Oskár – má germánsky pôvod a jeho význam je „božská kopija“

Virgín, Virgínia – rímske rodové meno s významom „panna“

 1. august – sv. Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová), rehoľníčka a mučenica; sv. Roman, mučeník

Ľubomíra – má slovanský pôvod a jeho význam je „mierumilovná“

Rastic – domácka podoba mena Rastislav

 1. august – sv. Vavrinec, diakon a mučeník

Laurenc, Laurus, – latinského pôvodu s významom „pochádzajúci z mesta Laurentum“

Lorenc, Lars, Vavrinec, Vavro – nemecká, škandinávska a slovanská varianta mena Laurenc

 1. august – sv. Klára, panna; sv. Tibor, mučeník; sv. Zuzana

Dulcia, Dulcinela, Dulcínia – meno španielskeho pôvodu s významom „sladká“

Trojan – meno latinského pôvodu s významom „jeden z trojčiat“

Zuzana – má hebrejský pôvod a v preklade znamená „ľalia, lotos“

 1. august – sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka; bl. Inocent XI., pápež

Dárius, Dária – z latinskej podoby mena perzského kráľa Dárajavauša = „držiteľ dobra“

Darina – je juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená „dar, darček“

 1. august – sv. Poncián, pápež, a Hypolit, kňaz, mučeníci

Belinda – anglické meno nemeckého pôvodu, pravdepodobne s významom „štít, ochrana“

Hypolit – meno gréckeho pôvodu s významom „vypriahač koní“

Ľubomír – má slovanský pôvod a jeho význam je „mierumilovný“

Kasián, Kasius – rímske rodové meno s významom „pustý“

 1. august – sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník

Eusébius, Eusébia – meno gréckeho pôvodu s významom „statočný, pobožný“

Mojmír – má slovanský pôvod a jeho význam je „(buď) môj svet“

Mojtech – meno slovanského pôvodu s významom „(buď) moja útecha“

 1. august – sv. Tarzícius, mučeník; Nanebovzatie Panny Márie

Marcela – má latinský pôvod a znamená „malá bojovníčka“

 1. august – sv. Štefan Uhorský; sv. Rochus, pustovník

Joachim, Jáchim – hebrejské meno (Jojáqím) s významom „Jehova ho postaví“

Leonard, Leonarda – má nemecký pôvod a v preklade znamená „silný (ako) lev“

Linhart – varianta mena Leonard

Rochus – meno nemeckého pôvodu (Rochwald) s významom „kričiaci vládca“

 1. august – sv. Hyacint, kňaz

Bertram – nemecké meno s významom „slávny havran“

Bertrand – má nemecký pôvod a v preklade znamená „slávny štít, ochrana“

Hyacint, Hyacinta – meno gréckeho pôvodu označujúce kvet

Libert – má latinský pôvod a znamená „oslobodený (z otroctva)“

Milica – je južnoslovanské ženské meno s pôvodným významom „milá, milovaná“

Miron – meno gréckeho pôvodu s nejasným významom – buď „plačúci“ alebo „voňavý olej“

 1. august – sv. Helena; bl. Leonard, opát

Elena – je odvodené od mena Helena

Helena – má grécky pôvod a v preklade znamená „svetlo“

Ilona – maďarská podoba mena Helena

 1. august – sv. Ján Eudes, kňaz; bl. Elvíra, panna a mučenica

Lilien – má latinský pôvod a znamená „ľaliová“

Lýdia – má grécky pôvod a v preklade znamená „pochádzajúca z Lýdie, krajiny v Malej Ázii“

Vratislava – slovanské meno, v preklade znamená „vráti slávu“

 1. august – sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi; sv. Samuel, prorok

Anabela – pravdepodobne z latinského mena Amabel, čo v preklade znamená „hodná lásky, milá, ľúbezná“

Arabela – pôvod pravdepodobne z latinského slova „orabilis“ = „venujúca sa modlitbe“

Liliana – má latinský pôvod a znamená „ľaliová“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)

Foto: pixabay

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 4 =