Duchovná posila pre zamestnancov cirkevnej školy

210

Duchovné cvičenia sú pre zamestnancov CZŠ sv. Margity neodmysliteľnou súčasťou školského roka. Konali sa aj teraz, počas slnečného októbrového víkendu, uprostred jesenne sfarbenej prírody. Pre všetkých je to vždy čas nachvíľu sa zastaviť, oddýchnuť si od každodenných povinností a načerpať silu do ďalších dní, čas povzbudenia a posilnenia v duchovnej oblasti.

Veľké poďakovanie za duchovne naplnené dni patrí pánovi dekanovi Mons. Michalovi Kebluškovi. Počas jeho prednášok sme mali možnosť hlbšie sa zamyslieť nad dôležitosťou ticha v našom živote. Ticho je veľmi potrebné hlavne v tejto hlučnej uponáhľanej dobe. Dáva nám priestor hlbšie si uvedomovať Božiu blízkosť v našich životoch. Ďalšou povzbudzujúcou témou tohtoročných duchovných cvičení bola sila každodennej svätej omše. Príhovory, vychádzajúce z vlastných skúseností ľudí, ktorí s láskou a pokorou prichádzajú na svätú omšu každý deň, boli pre nás veľkým povzbudením.

Večery patrili zaujímavým filmom. Jeden z nich bol dojímavým obrazom manželskej lásky, ktorá trvá nielen v dobrom, ale i v zlom, v nešťastí a predovšetkým v chorobe. Príbeh obetavosti manžela pre svoju chorú manželku bol veľmi silným zážitkom. O nič menej prínosným bol film o odvahe brániť svoju vieru aj napriek prekážkam. Oba filmy v nás zanechali silné dojmy a viedli k hlbšiemu zamysleniu.

Prednášky, nábožné piesne, filmy a besedy sme prepájali modlitbami, ktoré sme obetovali za našu školu, žiakov a celú farnosť.

Kolektív zamestnancov CZŠ sv. Margity