Čo znamenajú naše krstné mená? (2)

1133

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spojovaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. február – Sv. Tatiana, mučenica, Sv. Tryfón, mučeník

Tatiana – ruská podoba latinského rodového mena Tatianus (pôvod z gréckeho slova „tattó“ = „ustanovovať, rozdeľovať“),

Táňa – domácka podoba mena Tatiana,

Hynek – česká domácka podoba mena Henrich (nemecké meno „vládca domu“),

Trifon – ruské meno z gréckeho „tryphón“ = „žijúci v rozkoši“ alebo podľa gréckeho boha mora Tritóna,

 1. február – Sv. Erik, kráľ, mučeník

Erik, Erika – má škandinávsky pôvod a v preklade znamená „ctihodný vládca“,

Aida – nejasný pôvod, asi z gréckeho „úctivá“, „skromná“,

 1. február – Sv. Blažej, biskup a mučeník, Sv. Oskár, biskup; Sv. Simeon a prorokyňa Anna

Blažej – má grécky pôvod a v preklade znamená „nezrozumiteľne hovoriaci“,

Celerín, Celerína – latinský pôvod, „celer“ = „rýchly“,

 1. február – Sv. Veronika, Sv. Ondrej Cosrini, biskup

Veronika, Verena, Verona – z gréckeho „bereniké“ = „prinášajúca víťazstvo“,

Nika – podľa gréckej bohyne víťazstva Niké alebo domácka podoba mena Veronika,

 1. február – Sv. Agáta, mučenica

Agáta – má grécky pôvod a v preklade znamená „láskavá, dobrá“,

Modest, Modesta – má latinský pôvod a v preklade znamená „skromný“, „umiernený“,

Moderát, Moderáta – má latinský pôvod a v preklade znamená „mierny“, „rozvážny“,

Leda – grécke mytologické meno s významom „žena“ (podobne ako Lada).

 1. február – Sv. Dorota, panna a mučenica, Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci,

Dorota – je grécke meno (Dorotheós), v preklade znamená „dar boží“,

Dorisa – nemecká podoba mena Dorota,

Titanila – maďarská podoba latinského mena Titania (pôvod v gréckej mytológii),

 1. február – Sv. Maxim, biskup, Bl. Pius IX., pápež,

Vanda – má poľský pôvod, jeho význam je nejasný – možno vzniklo z domácej podoby slovanského mena Václav, ktoré znamená „viac slávny“,

Romuald – má nemecký pôvod a jeho význam je „slávny vládca“,

 1. február – Sv. Hieronym Emiliáni, kňaz, Sv. Jozefína Bakhita, panna, Sv. Ján z Mathy, rehoľník,

Zoja, Zoe – Zoja je ruskou podobou ženského gréckeho mena Zoé, ktoré v preklade znamená „život“,

Aranka – maďarské meno s významom „zlato“,

 1. február – Sv. Apolónia, panna a mučenica,

Zdenko, Zdeno – má český pôvod, domácka podoba Zdislava – v preklade znie „tu slávny“,

Rainold má nemecký pôvod a jeho význam je „rozhodný, rozvážny vládca“,

Rinaldo – talianska podoba nemeckého Reinhold,

Apolena, Apoliena, Apolónia – podľa gréckeho boha Slnka Apolóna,

 1. február – Sv. Školastika, panna, Bl. Alojz Stepinac, biskup,

Gabriela – je starozákonné, má hebrejský pôvod a v preklade znamená „Boh je silný, muž boží“,

Školastika – z latinského „scholastika“ = „patriaca škole“,

 1. február – Sv. Gregor II., pápež, Panna Mária Lurdská, Sv. Soteris, panna a mučenica,

Dezider, Dezidera – má latinský pôvod a jeho význam v preklade znie „žiadajúci“, „vyžiadaný“,

Želislav, Želislava – južnoslovanské meno s významom „želaj si slávu“,

 1. február – Sv. Benedikt z Anianu, opát, Sv. Eulália, panna a mučenica

Perla – novšia podoba latinského Margarita (orientálneho pôvodu) = „perla“,

Ronald – anglická podoba nemeckého Reinhold („rozhodný, rozvážny vládca“),

Ron – domácka podoba mena Ronald,

Zoroslav, Zoroslava, Zoro – novšie slovanské meno s významom „oslavujúci Zoru“,

Eulália – z gréckeho „dobre hovoriaca, blahorečená“,

Slavena – slovanské meno s významom „oslavovaná“.

 1. február – Sv. Benignus, kňaz a mučeník, Bl. Jordán, rehoľník a kňaz,

Arpád – Arpád je meno maďarského kráľovského rodu a v preklade znamená „jačmeň“,

Jordán, Jordána – hebrejské meno – podľa rieky Jardén,

 1. február – Sv. Cyril, mních, Sv. Metod, biskup, spolupatróni Európy, Sv. Valentín, biskup a mučeník, Popolcová streda,

Valentín – latinské meno Valentinus (valens = silný, zdravý),

Velimír – južnoslovanské meno s významom „veľký svet“,

 1. február – Sv. Faustín a Jovita, mučeníci, Sv. Kaludius la Colombiére, kňaz,

Pravoslav, Pravoslava – Pravoslav je novšie slovanské mužské meno a jeho význam je „právo sláv“,

Faust, Faustína – z latinského faustus = priaznivý, šťastný,

Georgia, Georgína – z gréckeho Georgios = roľník,

 1. február – Sv. Juliána, panna a mučenica,

Ida – má nemecký pôvod a v preklade jeho význam možno vyjadriť ako „žena činu“,

Liana – predstavuje skrátenú podobu latinského mena Juliána a jeho význam je „patriaca Júliovcom“,

Pamfil, Pamfília – z gréckeho Pamphilos = všetkými milovaný,

 1. február – Sedem Sv. zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie, Sv. Alexej a spoločníci,

Miloslava – má slovanský pôvod a jeho význam je „milujúca slávu“,

Flavián, Flávius, Flávia – podľa rímskeho mena rodu Fláviovcov, flavus = svetlý, plavý,

Silván, Silvín, Silvána – podľa rímskeho lesného boha Silvana, silva = les,

Milomíra, Miluša – novšie slovanské meno, význam „nech mu je milý mier (svet)“

 1. február – Sv. Bernadeta Soubirousová, panna, Bla. Ján z Fesulis – Fra Angelico, kňaz, patrón umelcov, Prvá pôstna nedeľa,

Jaromír, Jaromíra – má slovanský pôvod a význam mena je „slávny silou, bujnosťou“,

Simeon – latinská podoba hebrejského mena Šimon, Šimhón = počúvajúci,

Konkordia – latinské meno s významom „svornosť“,

Bernadetta – francúzska zdrobnelina mena Bernarda (nemecké meno s významom „silný medveď“),

 1. február – Bl. Konrád z Piacenzy, pustovník,

Vlasta – má slovanský pôvod a význam tohto mena je „vlasť“,

Konrád – nemecké meno s významom „odvážny radca“,

Kurt – nemecká domácka podoba mena Konrád.

 1. február – Bl. Hyacinta Martová, Sv. Eleuter, biskup

Lívio, Lívius Lívia – má latinský pôvod a v preklade znamená „modrastý“, „olovovej farby“

Aladár – maďarské meno tureckého pôvodu, „telesný strážca“

Udo – nemecké meno, domácka podoba mien Ulrich, Otokar alebo Otmar

Ulrich, Ulrika, Ulriška – nemecké meno s významom „dedičný vládca“

Alma – má latinský pôvod, „živiteľka“, „plodná“

 1. február – Sv. Peter Damiáni, biskup a učiteľ Cirkvi

Eleonóra – je španielske meno asi z arabského Elinnor, čo znamená „boh je moje svetlo“

 1. február – Sv. Margita Kortonská, mystička, katedra Sv. Petra, apoštola

Etel, Etela – má nemecký pôvod a jeho význam je „vznešená“

 1. február – Sv. Polykarp, biskup a mučeník

Roman, Romana, Romina – z latinského slova Romanus = rímsky občan

 1. február – Sv. Modest, biskup

Jasmína, Jazmína – z perského slova yásan = jazmín

Goran – južnoslovanské meno odvodené od slova gora = hora

Matiáš, Matias, Matej – je novozákonné meno, má hebrejský pôvod (Mattijah) a v preklade znamená „dar boha Jehovu“

Mateo – španielska podoba mena Matias

 1. február – Sv. Valburga, opátka, 2. pôstna nedeľa

Frederik, Frederika, Federika – sú románskou podobou mena Fridrich, ktoré je nemeckého pôvodu a v preklade znamená „mierumilovný vládca“

Taras – ruské meno z gréckeho slova Tarassó = „znepokojujúci“

 1. február – Sv. Viktor, pustovník, Sv. Alexander, biskup

Viktor – má latinský pôvod a jeho význam v preklade je „víťaz“

Porfýr – grécke meno s významom „purpurový“

Edina – pravdepodobne domácka podoba mena Edita – to je anglického pôvodu s významom „šťastný boj, prinášajúci majetok“

 1. február – sv. Alexander, biskup, sv. Gabriel Possenti, akolyta

Alexander – má grécky pôvod a v preklade znamená „obranca mužov“

Sandro – talianska domácka podoba mena Alexander

Skender – turecká podoba mena Alexander používaná južnými Slovanmi

Leander, Leandra – má grécky pôvod a v preklade znamená „leví muž“

Drahotína – české meno s významom „drahá, milá“

Dražica – južnoslovanská podoba mena Drahotína

 1. február – sv. Roman, opát, sv. Hilár, pápež

Zlatica, Zlata – má južnoslovanský pôvod a jeho význam je „zlatá“

Elemír – z maďarského Elemer, a to z nemeckého Elmar = „slavny ušľachtilosťou“,

Elo – domácka podoba mena Elemír,

Lumír – novšie umelé české meno

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998), foto: pixabay.com