Lektorky v Základnej škole Gorazdovej

587

V našej základnej škole sme mali od 15.1.2018 zaujímavé hodiny anglického jazyka v rámci projektu Educate Slovakia. Celý týždeň vyučovali v našej škole anglický jazyk lektorky z agentúry AIESEC. Jessie, Gracia, Riri a Alejandra z Indonézie, Číny a Peru každý deň oboznamovali našich žiakov piateho, šiesteho, ôsmeho a deviateho ročníka o živote v ich krajinách. Dozvedeli sa mnoho informácií o systéme vzdelávania, jedlách, kultúrnych tradíciách, mestách, oblečení, zvykoch, ale najviac ich zaujímalo, či majú v ich krajine sneh a či jedli naše bryndzové halušky. Bola to pre žiakov veľká skúsenosť, keďže lektorky nehovorili po slovensky a museli otestovať svoje vedomosti z anglického jazyka.

Mgr. Gabriela Klinovská