Navrhni meno vážskej cyklotrase a vyhraj bicykel

414

Od vyhlásenia novej súťaže Trenčianskeho samosprávneho kraja, prostredníctvom ktorej župa hľadá najvýstižnejší názov novovznikajúcej 100 kilometrov dlhej cyklistickej tepny kraja, ubehli necelé dva mesiace. Počas tohto obdobia sa s vlastným návrhom rozhodla skúsiť šťastie tridsiatka súťažiacich. Je medzi nimi výherca nového bicykla alebo na víťazný návrh ešte len čakáme?

Novovznikajúca cyklotrasa, ktorá po dokončení spojí Trenčiansky kraj s krajom Trnavským a Žilinským, postupne získava reálne kontúry. V rovnakom čase, ako kompetentní pracujú na premene plánov na skutočnosť, o názve najdôležitejšej cyklistickej tepny kraja rozhoduje verejnosť. V pomerne krátkom čase prišli na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja tri desiatky originálnych návrhov. Súťažiaci sa nechali inšpirovať najmä geografickou polohou cyklotrasy, históriou či významnými rodákmi z nášho kraja. Motiváciou na využitie kreativity pri tvorbe originálnych pomenovaní je hodnotná výhra, a to nový horský bicykel. Ak si už tohtoročnú cyklistickú sezónu chcete vychutnať práve z jeho sedla, nezabudnite nám poslať svoj súťažný príspevok! Čas máte do utorka 22. mája 2018.

Pri kreovaní názvov môže verejnosť popustiť uzdu svojej fantázii, jedinou povinnou podmienkou je, aby pomenovanie tematicky korešpondovalo s Trenčianskym krajom a jeho charakteristikami, či už geografickými, historickými, kultúrnymi alebo prírodným bohatstvom kraja. Všetky súťažné príspevky zaradené do súťaže musia spĺňať podmienky uvedené v štatúte uverejnenom na webovom sídle TSK www.tsk.sk. O víťaznom pomenovaní rozhodne verejnosť, ktorá spomedzi zaslaných návrhov vyberie ten najlepší. Hlasovanie bude prebiehať na webovom sídle TSK v termíne od 23. mája 2018 do 15. júna 2018. Zapojiť sa do našej súťaže sa naozaj oplatí, pretože okrem hlavnej výhry budú ocenení aj ďalší dvaja súťažiaci s najvyšším počtom hlasov, a to praktickou cyklistickou výbavou.

Návrhy je možné posielať písomnou formou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na obálku je potrebné uviesť označenie „Cyklotrasa – súťaž“, e-mailom na adresu sutaze@tsk.sk alebo prostredníctvom správy na facebookovej stránke TSK https://www.facebook.com/trencianskazupa/. Spolu s návrhom je potrebné uviesť stručné zdôvodnenie navrhovaného názvu cyklotrasy, meno a priezvisko súťažiaceho a jeho kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje kontakt na zákonného zástupcu. Súťažiacim prajeme veľa šťastia a už teraz sa tešíme na ďalšie nové a kreatívne nápady.

Zdroj: TSK