COVID 19 komplikuje prevádzku Slovenskej pošty

346

Slovenská pošta, a s., v ostatných dňoch zaznamenáva nárast počtu zamestnancov, ktorí sú pozitívne testovaní na Covid 19 alebo ktorí musia zostať v izolácii. Táto skutočnosť ovplyvňuje aj prevádzku pôšt a logistiku Slovenskej pošty, čo sa môže prejaviť v obmedzeniach otváracích hodín pre verejnosť ako aj pri lehotách doručovania zásielok.

Slovenská pošta prosí občanov – klientov – o pochopenie a trpezlivosť a zároveň ich uisťuje, že využíva všetky alternatívy a robí všetko preto, aby výpadok pracovníkov nahradila a zabezpečila čo najplynulejší priebeh prevádzky.

Personálne obmedzenia zapríčinené pandemickou situáciou sa dotýkajú aj Zákazníckeho centra (infolinka  0850 122 413), čo si vyžiadalo obmedzenie fungovania infolinky. Zákaznícke centrum je v súčasnosti dostupné v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hod.

Slovenská pošta opäť upozorňuje na nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia pri návštevách pošty: klienti musia mať dokonale zakrytý nos aj ústa a pred vstupom do priestorov pošty sú povinní dezinfikovať si ruky. Slovenská pošta žiada o pochopenie nutnosti hygienicko-dezinfekčných prestávok počas dňa. Pošta tiež upozorňuje, že niektoré pravidlá sa môžu regionálne líšiť v závislosti od rozhodnutí ÚVZ alebo RÚVZ (napr. prípustná kapacita klientov v priestoroch pôšt).

V dôsledku negatívneho vývoja pandemickej situácie budú všetky pobočky Slovenskej pošty počas nastávajúceho víkendu, t.j. sobota 9. januára 2021 a nedeľa 10. januára 2021, zatvorené.  Slovenská pošta zároveň v sobotu 9. januára 2021 jednorazovo pozastavuje sobotné doručovanie tlače na celom území Slovenska. Doručenie sobotnej tlače bude zabezpečené v pondelok 11.1.2020. 

Slovenská pošta, a.s., odporúča klientom pred návštevou pošty preveriť si aktuálne platné otváracie hodiny pôšt ako platné hygienické pravidlá na webovej stránke www.posta.sk.

Zdroj: Slovenská pošta