Testovanie na COVID-19 bude v Púchove najbližší víkend

298

Počas prvého januárového týždňa zorganizuje púchovská samospráva regionálne testovanie pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Púchov. A to z dôvodu zachovania infraštruktúry a hlavne kritickej infraštruktúry. Dobrovoľné testovanie antigénovými testami sa uskutoční cez víkend 09. – 10. 01. 2021, v čase 8:00 – 20:00 hod. Testy dostalo mesto Púchov v utorok (05. 01. 2021) od štátu v počte 30.000 kusov, tie budú rozdelené ďalej i do zapojených obcí v okrese Púchov, v ktorých bude víkendové testovanie taktiež prebiehať.

Primátorka mesta, Katarína Heneková, vyvíjala už od začiatku decembra snahu o zorganizovanie testovania pre občanov mesta, pre zlepšenie koronasituácie a zabezpečenie bezproblémového chodu infraštruktúry a najmä kritickej infraštruktúry v celom okrese (napr. zdravotníci, pracovníci technických služieb, pošty, dodávatelia tepla, vody, pekári, apod.). Primátorka požadovala pomoc a spoluprácu od Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR aj od Úradu vlády SR. V priebehu minulého týždňa potvrdili z Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva vnútra SR doručenie 30 000 kusov testov pre mesto Púchov.

Po niekoľkotýždňovej snahe vedenia mesta tak vyústila dlhodobo nepriaznivá epidemiologická situácia v okrese Púchov do nevyhnutnej organizácie regionálneho testovania antigénovými testami a následného pretestovania RT-PCR testami, ktoré plánuje mesto zrealizovať bezodkladne po testovaní antigénovými testami, a to aj na základe pomoci od vedca, doktora Pavla Čekana, ktorý prisľúbil venovať Mestu Púchov PCR kity, za čo mu patrí obrovské poďakovanie. Tie budú použité na dobrovoľné pretestovanie pozitívne testovaných záujemcov z antigénového testovania. O dátume a čase pretestovania budú títo občania informovaní individuálne.

Dňa 5. 01. 2021 prevzala primátorka mesta 30.000 kusov testov. Jedná sa o testy od juhokórejského výrobcu SD-Biosensor, ktoré sa ako veľmi vyhovujúce ukázali už počas minuloročného celoplošného testovania na Slovensku.

Mesto Púchov úzko spolupracuje i s okolitými obcami, ktoré sa taktiež do regionálneho testovania zapoja na vlastných odberových miestach, pričom testy im poskytne Mesto Púchov. Momentálne sa do regionálneho testovania zapojili obce s najväčším počtom obyvateľov, resp. obce, kde je najviac rozvinutá priemyselná výroba – Dohňany, Beluša a Lednické Rovne. Avšak nie je vylúčené, že sa do konca pracovného týždňa prihlásia so záujmom o zriadenie odberového miesta aj ďalšie obce v okrese.

V meste Púchov a v jeho mestských častiach bude zriadených 10 odberových miest (OM), kde bude testovanie prebiehať v termíne 09. – 10. 01. 2021, v čase 8:00 – 20:00 hod. Prestávky pre členov testovacích tímov a dezinfekciu priestorov budú vyhradené v čase 12:00 – 13:00 hod. a 17:00 – 17:30 hod.

Pripravované testovanie je pre občanov DOBROVOĽNÉ a ZADARMO.

Do organizácie testovania v meste Púchov sú zapojení predovšetkým zamestnanci Oddelenia organizačného a vnútornej správy Mestského úradu Púchov a ďalší poverení zamestnanci MsÚ, viceprimátor mesta Púchov ako aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva.

O procese organizácie testovania a zabezpečovania spolupráce so starostami obcí, a tiež jednotlivých náležitostí, hovorí primátorka mesta Púchov Katarína Heneková: „Som veľmi rada, že po niekoľkotýždňových prosbách a výzvach sa podarilo pripraviť regionálne testovanie aj v našom meste a v niektorých obciach, pričom verím, že pomôže k zachovaniu kritickej infraštruktúry a následnému odľahčeniu okolitých nemocníc, v ktorých je aktuálna situácia naozaj kritická. Aj keď máme v meste tri mobilné odberové miesta, záujem o testovanie zo strany občanov celého okresu je neustále enormný, a preto verím, že občania využijú možnosť otestovať sa počas celého víkendu a obzvlášť v prípade, kedy je súčasťou testovania i vydanie certifikátu o absolvovaní testovania. Ten môžu využiť aj pre svojho zamestnávateľa, lekára, prípadne na cestovanie do zahraničia. Verím, že toto testovanie má zmysel, aj vzhľadom na to, že veľké závody v našom meste a jeho okolí sú spustené v plnej prevádzke a tak možnosť preverenia si zdravotného stavu využijú nielen zamestnávatelia, ale i samotní zamestnanci. Týmto môžeme zamedziť prípadnému ďalšiemu šíreniu vírusu. Som presvedčená, že toto testovanie nám pomôže zistiť, aká je aktuálna situácia v našom okrese, keďže v priebehu niekoľkých dní má opäť začať postupný proces otvárania materských a základných či stredných škôl v meste, ktorý môže s ohľadom na výsledky testovania prebiehať plynule, bez väčších problémov. Preto sa na Vás obraciam, využite túto možnosť a príďte sa počas víkendu otestovať na ktorékoľvek z desiatich odberových miest.“

Laura Krošláková