Významný aktívny krok ZŠ Mládežnícka v oblasti starostlivosti o zdravie

55

Bezpečnosť na školách je na prvom mieste v každom školskom zariadení. A práve preto sme zakúpili do všetkých 30 tried našej školy  vysokokvalitné germicídne žiariče s automatickými spínačmi. Ide o certifikované zdravotné prístroje, ktoré zabezpečia čistý a kvalitný vzduch v triedach. Čo zvyšuje hodnotu tejto nemeckej technológie je možnosť využitia i počas bežnej prevádzky a vyučovania  bez potreby obmedzenia pohybu učiteľov alebo žiakov. Verím, že aj takýmto spôsobom sa postaráme o bezpečnosť a zdravie našich žiakov a zamestnancov školy.

Andrea Kurtinová, ZŠ Mládežnícka