Darovať krv môžu iba ľudia, ktorí sa pozerajú na svet srdcom

304

Dňa 24. 10. 2017 som sa zúčastnila slávnostného odovzdávania zlatých, strieborných a bronzových plakiet prof. MUDr. Jána Jánskeho za bezpríspevkové darovanie krvi, v kongresovej sále BALNEA GRAND v Kúpeľoch v Nimnici.

Medzi množstvom darcov krvi mužov sa našlo aj niekoľko odvážnych žien (prítomní boli darcovia z celého okresu), ktorí prekonali pocit strachu z bolesti alebo nepredvídanej komplikácie a krv darovali. Bolo mi cťou Vás poznať a ešte raz Vám chcem aj takýmto spôsobom poďakovať. Darovať krv z čistej lásky človeka k človeku z morálneho presvedčenia je jedným z najkrajších darov. Ktosi múdry povedal: „Láska si nájde spôsob, ako sa prejaviť“. Darcovstvo krvi je jednou z možností. Ide o anonymného človeka odkázaného na dar svojho blížneho. Po kvapkách vlievate nádej na život tým, ktorým uniká.

Jedinou Vašou odmenou je dobrý pocit, že ste svojim činom pomohli mamičkám pri komplikovanom pôrode, chorým deťom, pri operáciách, obetiam dopravných nehôd, či iným ľuďom, ktorí práve potrebovali najvzácnejšiu tekutinu – krv. Vyjadrujem Vám našu úctu a obdiv. Samozrejme, ani moje slová dostatočne nevyjadria vďaku, ale nech Vás pocit vďaky neznámych príjemcov hreje pri srdci. Verím, že aj Vy v prípade ťažkých životných situáciách nájdete niekoho, kto by Vám pomohol tak, ako Vy pomáhate mnohým ľuďom.

S trvalým pobytom Púchov si prevzali (informáciu poskytol Územný spolok Slovenského Červeného kríža Považská Bystrica):
zlatú plaketu prof. MUDr. J. Jánskeho: Ján Mudrák, Ingrid Michalcová,
striebornú plaketu prof. MUDr. J. Jánskeho: Ján Hladký, Ján Hoppan, Milan Nemček, Ľubomír Kucej, Ing. Miloš Raček, Michal Repáč,
bronzovú plaketu prof. MUDr. J. Jánskeho: Tomáš Madala, Emil Hachran, Pavol Luhový, Miroslav Šenkerík, Lukáš Mónich, Miroslav Baláž, Peter Padych.

Želám Vám veľa šťastia a zdravia, naši DARCOVIA!

Irena Kováčiková, ilustračné foto: pixabay.com