December v znamení spolupatričnosti v ZŠ s MŠ sv. Margity

50

Adventné obdobie sa v ZŠ s MŠ sv. Margity nieslo v duchu spolupatričnosti a pomoci druhým. Zapojili sme sa do projektu O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Športová akadémia má za sebou už niekoľko ročníkov. Je to voľnočasová aktivita v podobe krúžkov pre žiakov 1.stupňa základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady. Aby sme v projekte uspeli, bolo potrebné denne našej škole posielať hlasy. Každý jeden hlas rozhodoval o tom, či sa nám podarí v našej kategórii dostať na prvé miesto. Spoločne sme deň čo deň bojovali o dosiahnutie nášho spoločného cieľa. Počas celého mesiaca december nás sprevádzali aj každodenné vianočné relácie. Realizovali sa vždy na 1.vyučovacej hodine prostredníctvom školského rozhlasu. Zamyslenia, piesne, príhovory a príbehy nás každé ráno motivovali k hlbšiemu prežívaniu adventného obdobia. Hľadali sme radosť nielen z prijímania darov, ale aj z ich rozdávania. Ôsmačky, členky Mestského žiackeho parlamentu, uskutočnili s pomocou svojich spolužiakov a učiteľov vecnú zbierku pre deti z detského domova. Okrem svojich rovesníkov žiaci tento rok opäť nezabudli ani na starkých v domove sociálnych služieb. S chuťou sa zapojili do aktivity „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Radosť z rozdávania a vzájomnej podpory doplnila aj radosť z dostávania darčekov. A to vtedy, keď do školy k žiakom 1.stupňa, ktorí sa učili prezenčne, zavítal sv. Mikuláš s anjelmi a balíčkami plnými dobrôt. Hoci december v škole bol pre mnohých žiakov, najmä žiakov 2.stupňa, krátky a veľkú časť vyučovania strávili dištančne, veľmi sa tešíme, že sme sa dokázali spojiť a podporiť mladších spolužiakov v zápase o kvalitné športové krúžky a tiež sa podeliť o to, čo máme, s ostatnými. Vďaka tomu sme si vytvorili vo svojich srdciach úprimnú a radostnú predvianočnú atmosféru.

ZŠ s MŠ sv. Margity