Okienko chochmesu – aktuálne zimné témy

203

1. Nečakajte až na marec 2022, kedy začne plošne platiť definitívny koniec parkovania áut na chodníkoch, plynúceho z novely zákona o cestnej premávke. Ako vidno z priložených fotografií, šoféri a vlastníci motorových vozidiel sú nepoučiteľní aj v zime. A to som vážil, aké fotky vyberiem, aby som náhodou niekoho neurazil. Mimochodom, je to z mojej ulice. Zimnú údržbu chodníkov a miestnych komunikácií vo vlastníctve a správe mesta komplikujú nesprávne odstavené autá, najmä pri rodinných domoch a vo vnútroblokoch, ktoré sa stávajú najkritickejšími úsekmi v obvode mesta. Pre takto nesprávne odstavené autá sa nedá zodpovedne udržiavať ani cesta a ani chodník. Z roka na rok pribúda počet nesprávne zaparkovaných áut a tým teda máme opakované porušenia zákona č. 8/2009 o cestnej premávke spočívajúcom v parkovaní motorových vozidiel na ceste a na chodníkoch v obci. Polícia všeobecne vo veľkej miere toleruje toto nesprávne parkovanie, čo je nesprávne. Ak by to tak nebolo, potom tento problém tu nemáme. Ale máme tu zimné obdobie a s ním v súvislosti s plynulým zabezpečením zimnej údržby ciest a chodníkov pracovníkmi Podniku technických služieb mesta Púchov a dodávateľskými firmami, vás osobne prosím a vyzývam k dodržiavaniu a rešpektovaniu pravidiel s využívaním dostupných parkovacích plôch – garáže, dvory rodinných domov, záhrady, vyhradené parkovacie plochy, atď. Dôvody na takéto parkovanie najmä teraz v zime sú jednak nepoškodenie vášho vozidla a aby bol zabezpečený plynulý a bezpečný prejazd a činnosť mechanizmov zimnej údržby a taktiež samotný pohyb ostatných občanov idúcich pešo alebo v automobiloch. V opačnom prípade v daných úsekoch nemusí byť vykonaná zimná údržba, alebo len čiastočne. Buďte obozretní pri predpovedi počasia so silným snežením. Dúfam, že tieto riadky vás budú motivovať a tak pomôžete k bezproblémovej zimnej údržbe mesta a jeho okrajových častí. A nebude treba hľadať iné a často nepopulárne opatrenia – pokuty, papuče, odtiahnutie motorového vozidla.

2. Ťažkosti so zimnou údržbou chodníkov spôsobila novela zákona o pozemných komunikáciách. Nie je v sile samosprávy okamžite očistiť chodník pred každým domom, či obchodom v centre mesta alebo mestskej časti. Problémom sú financie chýbajúce na túto údržbu a chýbajúci zamestnanci podniku technických služieb mesta, ktorí by chodníky očistili. A to značná časť chodníkov sa nedá očistiť len strojmi. Takisto samospráva preberá aj zodpovednosť za prípadné úrazy na chodníku. Bolo by fajn pomôcť mestu samotnými vlastníkmi alebo správcami priľahlých budov, domov tak ako pred novelou zákona. Veď trocha fyzickej aktivity s lopatovaním a solením na čerstvom vzduchu nikomu neuškodí. Z mojich skúseností viem, že sa stáva, že niektorí majitelia rodinných domov vyhadzujú čerstvo napadaný sneh zo svojho dvora, pozemku na ulicu pred dom. To nie je správne. Odporúčam radšej sneh „uskladniť“ v záhrade pod drevinami, ktoré sa vám v čase suchej jari odvďačia letnou úrodou. Veď sneh je vlastne uskladnená vodná vlaha vo forme kryštálikov ľadu.

3. V minulosti boli bezplatne rozdávané plastové kompostéry do rodinných domov. Značnú časť ich obsahu tvorí zelený či suchý bioodpad zo záhrad, stromov na vyprodukovanie biohumusu. No realita ukazuje, že sa takýto odpad často nachádza v nádobách na komunálny odpad. Pri nedávnom zbere komunálneho odpadu, keď teploty klesali pod bod mrazu, bolo nemysliteľné vysypanie ich obsahu. Dôvod: primrznuté mokré lístie v nádobe – v plechovej, či plastovej. K tomu riadne natlačené, veď treba využiť nádobu, hm. Obsluha smetiarskeho voza potom môže akokoľvek manipulovať pri vysypávaní nádoby. Vtedy ostávajú len dva spôsoby. Buďto vám nádobu nevysypú v deň vývozu alebo totálne poškodia tvar nádoby manipuláciou. Verím, že nechcete ani jedno. Zvážte prosím vaše používané stereotypy a spôsoby s nakladaním bioodpadu. Ak vám kapacitne nestačí váš kompostér, dá sa zaobstarať väčší v obchodných sieťach alebo ak ste aspoň trocha manuálne zručnejší, viete si ho aj vyrobiť vlastnoručne z materiálu, ktorý vám doma často krát zavadzia.

4. Medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia patria právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie a to za podmienok ustanovených v zákone č. 401/1998. Ale čo ak sused v rodinnom dome spaľuje v peci veci, ktoré by nemal, napríklad: látky, preglejky, lakované drevo, plasty, odpad z kuchyne? Toto trvá roky. Proste, nie všetci majitelia rodinných domov a podnikateľských prevádzok kúria s tým, čím by mali. Aj na prvý pohľad možno vidieť voľným okom a okamžite cítiť čuchom, že v peci sa nekúri plynom, kvalitným drevom, poprípade uhlím. Občania nemôžu vetrať, sušiť prádlo vonku, nevraviac o zdravotných problémoch, ktoré takéto ovzdušie prináša. Konať môže obec v spolupráci s políciou s predvolaním si takýchto nepoctivých „kuričov“ a danú záležitosť si prerokovať. Zapamätajte si, že sused by nemal obmedzovať suseda, takže do toho spadá aj obmedzovanie neustálym a škodlivým dymením. Treba pripomenúť, že obce a mestá v spolupráci so štátom vynakladajú nemalé finančné prostriedky na plynofikáciu obcí, veď modrý plamienok plynu je jedným z najekologickejších kúrení, pokiaľ ho nevystrieda energia z obnoviteľných zdrojov. Plyn máme v našom meste, tak ho aj využívajme na vykurovanie obydlí.

Na dvere nám klope Vianočný čas. Ak ste sa milí čitatelia našli v niektorých riadkoch a chcete konať nápravu, darujme si navzájom jeden veľký darček v podobe zmeny našich – vašich návykov, zvykov a konaní, vždy v súlade s platnými zákonmi a dobrými mravmi. Majte krásne a požehnané Vianoce.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ