Decembrové snívanie v Mestskej knižnici Vladimíra Roya

126

Počas mesiaca december prebiehala v Mestskej knižnici Vladimíra Roya literárna súťaž pre deti a mládež s názvom Môj vianočný sen. Do súťaže sa zapojilo celkovo 16 detí, ktoré poslali svoje vianočné sny vo forme zimných príbehov, básní a veršovačiek. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: mladšie deti vo vekovej kategórii 6-9 rokov a staršie deti a mládež vo veku 10-15 rokov. Mladšie deti sa do súťaže zapojili prevažne s veršovačkami a básničkami, staršie sa nebáli napísať aj svoje prvé krátke rozprávky. Spomedzi všetkých krásnych vianočných príbehov boli ocenené dva najkrajšie. V prvej kategórii (6-9 rokov) sa stal víťazom Tomáško Behro, žiak 1.A zo ZŠ Gorazdovej, ktorý sa zapojil do súťaže s veršovačkou Zima. Druhú kategóriu (10-15 rokov) vyhrala talentovaná Soizic Maria Bersihand, veríme, že aj budúca spisovateľka, žiačka CZŠ sv. Margity v Púchove, ktorá poslala hneď dva vianočné príbehy – cenu vedúcej oddelenia školstva, sociálnych vecí a kultúry získala však za jednu prácu s názvom Vianočná pohroma. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do našej decembrovej súťaže zapojili!

Vianočné práce detí, ktoré sa do súťaže zapojili si môžete pozrieť pod článkom.  

Mestská knižnica Vladimíra Roya