Ku koncu sa chýli

116

V predpolnočnej chvíli
ku koncu sa chýli
rok starý
preto chcem, aby sme šťastný krok
do nového mali.
 
A v ňom
všetkých
nás obchádzali
zlé chmáry.
 
Na jeho ceste
stretajme len
dobrých ľudí
so srdcom na správnom mieste.
 
Taktiež majme
i toho
zdravia pevného
veľké hrste.
 
Počas roku
nevídajme žiadnu
slzu ľudskom oku,
len radosť šťastie s láskou
kráčať po našom boku.
 
Ako svetlo,
ktoré vytvárajú
ohňostroje, nech
svieti aj plno nádeje.
 
Na lepšie časy
s pocitom kľudu,
aby mohol byť znova vidieť
úsmev v tvárach celého ľudu.

Radko Kurej