Fotoreportáž z vítania detí

1440

V piatok 26. mája sa v Župnom dome konala slávnosť vítania do života nových obyvateľov nášho mesta. Primátor mesta Rastislav Henek privítal 22 detí:

Adela Kováčová

Agáta Adamčíková

Alžbeta Orgoníková

Dominik Chupek

Eliška Metelková

Ema Luhová

Kristián Rapca

Ľuboš Gurín

Lucia Klimáčková

Lukáš Hyžák

Marek Šedík

Michal Vidan

Nina Nábelková

Ondrej Pilný

Paulína Maňáková

Jakub Maňák

Petra Ďurovcová

Rebeka Mišíková

Sabína Petreková

Soňa Jasenovcová

Šimon Špernakovič

Alžbeta Pechová