Deň otvorených dverí na SOŠ obchodu a služieb

123

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove profesionálne pripravuje žiakov do života tak, aby sa uplatnili na domácom trhu práce a úspešne konkurovali i odborníkom v zahraničí. Dokazujú to na rôznych domácich i medzinárodných súťažiach, odkiaľ si prinášajú nové skúsenosti ale i ocenenia. Už počas štúdia si môžu svoje schopnosti preveriť na zahraničných stážach. Škola ponúka i možnosť duálneho vzdelávania, ale má i vlastné prevádzky, v ktorých prebieha odborná prax.

Deň otvorených dverí bol príležitosťou, keď mohli svoje schopnosti a zručnosti ukázať aj širokej verejnosti a najmä deviatakom, ktorí sú pred svojím životným rozhodnutím. Tým podali informácie o študijných odboroch – obchod a podnikanie v cestovnom ruchu, hotelová akadémia, kozmetik; o učebných odboroch – cukrár, čašník, servírka, kaderník, kuchár a o nadstavbových odboroch – vlasová kozmetika a spoločné stravovanie.

Tento rok si pripravili žiaci a zamestnanci školy prezentáciu svojej práce na tému „Rok na škole – štyri ročné obdobia“. Škola počas roka žije bohatým pracovným i tvorivým životom, z ktorého ukázali návštevníkom originálne gastronomické pochúťky, cukrárenské výrobky, slávnostné tabule, miešané nápoje a rôzne voňavé dobroty. V dvoch študentských reštauráciách mohli hostia ochutnať aj mexické menu či grilované špeciality ako grilované kuracie prsia sous-vide, ale dobroty si pre návštevníkov DOD pripravila aj školská prevádzka hotela Študent so sídlom v Považskej Bystrici. Kozmetičky a kaderníčky pripravili líčenie a spoločenské účesy, ktoré predviedli modelky a modeli na módnej prehliadke. Všetko sa to nieslo v tematike štyroch ročných období. V učebniach bolo možné obdivovať zručnosť a úspechy žiakov i pedagógov, ale i vyskúšať si vlastnú kreativitu v tvorivých dielničkách.

Deň otvorených dverí sa stal nádherným stretnutím všetkých generácií ľudí, ktorí boli, sú alebo ešte len budú spojení s touto školou, hlavne tí sa mohli presvedčiť, že SOŠ obchodu a služieb v Púchove je moderná škola s tvorivou atmosférou, škola, kde pracujú pedagógovia a majstri odborného výcviku, ktorí motivujú svojich žiakov pracovať na sebe, rozvíjať sa a profesionálne využiť svoje zručnosti k požiadavkám dneška i modernej budúcnosti.

Mgr. A. Pavlacová, SOŠOS Púchov