Európsky Deň linky 112

32

Dnes, dňa 11. februára, si pripomíname 28. výročie vzniku jednotného, európskeho, núdzového, telefónneho čísla 112.

Európske číslo tiesňového volania bolo zriadené v roku 1991 s cieľom poskytnúť vo všetkých členských štátoch Európskej únie jednotné núdzové číslo a tým uľahčiť prístup k tiesňovým službám. V Slovenskej republike funguje tiesňová linka 112 od 1. júla 2003. Volanie na číslo tiesňového volania 112 slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, v prípadoch keď je ohrozený život, zdravie, majetok životné prostredie alebo verejný poriadok. Volať možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu (pevnej linky, mobilného telefónu alebo telefónnej búdky). Výhodou čísla tiesňového volania 112 je možnosť lokalizácie volajúceho, ako aj možnosť dovolať sa na 112 aj z mobilných telefónov bez SIM karty. Od decembra 2008 môžu občania Európskej únie vďaka telefonátu na celoeurópske číslo tiesňového volania 112 volať záchrannú službu z akéhokoľvek miesta v Európskej únii, a to bezplatne či už z pevnej siete, alebo mobilného telefónu.

Zdroj: policiasr.eu; foto: pixabay.com