Deň otvorených dverí Strednej športovej školy Trenčín

71

Športové gymnázium v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vstúpi do nového roka 2019 už ako Stredná športová škola Trenčín. Jej súčasťou sa od 1. septembra budúceho roka stane aj Hokejová akadémia, ktorá bude vychovávať nielen veľké hokejové talenty, ale aj komplexné športové osobnosti. Ako bude vyzerať unikátny pilotný projekt, športová príprava či študijné odbory môžu budúci prváci zistiť už v januári, a to počas Dňa otvorených dverí Strednej športovej školy.

Jediné gymnázium so športovým zameraním v pôsobnosti TSK sa v súlade so zmenami Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a s účinnosťou od 1. januára 2019 transformuje na Strednú športovú školu Trenčín. Škola tak po novom získava exkluzivitu vo vzdelávaní a príprave športovo nadanej mládeže v odbore športové gymnázium, ale aj vďaka trom novým študijným odborom. Tie sú zamerané nielen na prípravu športovo nadaných žiakov, ale aj na ich uplatnenie na trhu práce.

Deň otvorených dverí v hokejovom duchu

V rámci pilotného projektu „Hokejová akadémia“, ktorý vznikol vďaka spolupráci TSK a Slovenského zväzu ľadového hokeja, začnú prví žiaci študovať už v septembri. Ako bude vzdelávací i tréningový proces vyzerať v praxi, si môžu prísť pozrieť na Deň otvorených dverí Strednej športovej školy Trenčín už v piatok 11. januára 2019. „Záujemcovia o štúdium a športovú prípravu na našej škole sa stretnú o 11.00 h v spoločenskej miestnosti Školského internátu. Počas Dňa otvorených dverí dostanú informácie nielen o škole, ale aj o študijných odboroch a športovej príprave a prezrieť si môžu aj školské priestory vrátane športovísk. Tento deň bude zaujímavý najmä pre mladých hokejistov, ktorí sa dozvedia viac o pilotnom projekte „Hokejová akadémia“ a výstavbe nového zimného štadióna, pričom informácie im budú podávať aj hokejoví odborníci,“ prezradil riaditeľ školy Jozef Pšenka.

Stredná športová škola Trenčín otvorí svoje dvere po prvýkrát aj pre mladých talentovaných hokejistov

Budúci prváci, ktorých ponuka Strednej športovej školy zaujala, sa v tento deň zoznámia so študijnými odbormi športové gymnázium či športový manažment, ale tiež s novými odbormi digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe, ktorých experimentálne overovanie je momentálne v štádiu prípravy. „Pre talentovaných hokejistov, ktorí sa rozhodnú študovať na Hokejovej akadémii, budú v ponuke uvedené študijné odbory s rozšírenou výučbou angličtiny. Stredná športová škola Trenčín môže od nového školského roka prijať do prvého ročníka 48 prvákov. Tento počet zahŕňa okrem hokeja aj všetky ostatné športy a uvedené odbory, ktoré môžu žiaci na škole študovať,“ vysvetlila vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.

Stredná športová škola Trenčín pozýva všetkých mladých športovcov, ktorým nechýba odvaha, vytrvalosť a schopnosti na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 11. januára 2019 v priestoroch školského internátu na Staničnej 6 v Trenčíne.

Zdroj: TSK