Zber vianočných stromčekov

87

So zberom vianočných stromčekov začalo mesto Púchov v pondelok 7. januára 2019 prostredníctvom pracovníkov Podniku technických služieb mesta, s.r.o. Stromčeky musia byť kompletne zbavené ozdôb. Vykladať ich treba na viditeľné miesto k zberným nádobám na zmesový komunálny odpad, odkiaľ budú stromčeky priebežne odvážané na zhodnotenie. Občania môžu tiež použitý vianočný stromček odviezť na zberný dvor Podniku technických služieb mesta, s.r.o.

Ing. Miloš Svoboda, foto: Pixabay