Deň otvorených dverí na Základnej škole s materskou školou Slovanská

728

V stredu 15. marca sa konal Deň otvorených dverí na ZŠ s MŠ na Slovanskej ulici v Horných Kočkovciach. Návštevníkov čakalo sladké privítanie, prezentácia prác žiakov a voľný vstup do tried a odborných učební. Rodičia mohli svoje deti vidieť priamo pri práci na vyučovacej hodine.
Riaditeľka školy Ľubica Dvorská sa teší všetkým aktivitám, ktoré škola vyvíja a ktorých cieľom je okrem iného i prilákať nových prváčikov. S týmto istým cieľom bude prebiehať i zápis do 1. ročníka – 5. 4. 2017, kedy k deťom zavíta SPIEVANKOVO.“ Druhý termín zápisu je stanovený 12.4.
Škola pozostáva zo štyroch budov (materská škola, 1. a 2. stupeň ZŠ a telocvičňa), ktoré si po mnohých rokoch užívania zaslúžia rekonštrukciu. Mestskí poslanci schválili na tento rok peniaze na výmenu okien a zateplenie všetkých budov školy, podobne ako na ZŠ Gorazdovej.

2 ZS Slovanska 031

3 ZS Slovanska 018 4 ZS Slovanska 013 5 ZS Slovanska 0088 ZS Slovanska 022 6 ZS Slovanska 003 7 ZS Slovanska 002