Plošné vypaľovanie tráv môže vyjsť draho

218

Každý rok spolu s postupným otepľovaním zaznamenávajú hasiči zvýšený počet požiarov, ktoré vznikajú v dôsledku spaľovania biologického odpadu alebo plošného vypaľovania trávnatých porastov.

Ich častou príčinou býva nedbanlivé konanie osôb pri spaľovaní biologického odpadu, následkom čoho sa požiar vplyvom vetra rýchlo rozšíri do okolia
a spôsobí nemalé škody.

Hasiči varujú pred nebezpečenstvom jarného spaľovania suchej trávy, lístia a vetví z
poorezávaných stromov, pričom občanom odporúčajú takéto odpady kompostovať
alebo využívať organizované akcie na odvoz biologického odpadu.

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon o ochrane pred požiarmi, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až do výšky 16.596 eur.
Zdroj: KR HaZZ Trenčín