„Deň radosti“ v Domove sociálnych služieb Púchov – Nosice

563

DSS Púchov – Nosice zariadenie pre mentálne a telesne postihnuté deti a mládež od 3 rokov veku s kapacitou 38 klientov v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V piatok pripravilo pre svojich chovancov a hostí „Deň radosti“.

Akciu pozdravili hostia – vedúca Oddelenia sociálnej pomoci TSK PhDr. Elena Nekorancová a vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí mesta Púchov Mgr. Renáta Holáková. Zároveň tu boli medzi pozvanými hosťami zástupcovia z CVČ Hniezdočko Púchov, CSS Púchov – Kolonka a Spojenej školy Púchov.

Klientom nášho zariadenia poskytujeme sociálne služby v týždennom a celoročnom pobyte. Tento rok sme začali poskytovať ambulantnú formu denného pobytu pre 2 klientov. Na 2. poschodí máme oddelenie pre 19 mobilných klientov a na 3. poschodí sa nachádza oddelenie pre 19 imobilných a ťažko chodiacich klientov. O našich klientov sa stará 29 zamestnancov.

DSS Púchov – Nosice funguje už 24 rokov. Za roky svojej existencie sa DSS postupne menil a rozvíjal. Za pomoci dotácii EÚ, nášho zriaďovateľa TSK i sponzorov sa nám podarilo nadstaviť stravovaciu prevádzku a vybudovať „Centrum výchovy a vzdelávania“. Na budúci rok sme dostali prostriedky z dotácií MPSVR na vybavenie tried a herne. Ďalej sa nám podarila rekonštrukcia a modernizácia výťahu v hlavne budove, prístavba výťahu k druhej budove, aby sa Centra výchovy a vzdelávania dostali aj imobilní klienti. Získali sme finančné prostriedky na nové postele a váľandy, na vybavenie telocvične i zariadenie relaxačnej miestnosti. Rekonštrukciou kúpeľní a WC sa nám podarila vytvoriť na oddelení klientov bezbariérovosť.

Chcela by som sa poďakovať všetkým, čo prijali pozvanie na našu oslavu. Zároveň ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí zvládajú náročnú prácu, sú klientom stále k dispozícií a snažia sa im uľahčiť ich neľahký údel.

 

Ing. Gabriela Hrončeková, riaditeľka DSS