Olympijský festival detí a mládeže

553

Základná škola J. A. Komenského prepožičala svoje športovisko a ochotných pomocníkov Olympijskému festivalu detí a mládeže 2017. Centrum voľného času Včielka v spolupráci s Olympijským klubom Trenčianskeho regiónu ho tu organizovalo už po niekoľkýkrát.

V stredu 7. júna sa konala akcia pre deti mestských materských škôl, DSS Nosice a Spojenej školy Púchov. Súťažili v troch športových disciplínach: skok do diaľky, hod tenisovou loptičkou a beh. Víťazi boli vyhlásení v kategóriách chlapec MŠ, dievča MŠ, zvlášť boli vyhodnotení žiaci Spojenej školy a DSS Nosice.

Vo štvrtok 8. júna pokračoval festival olympijským behom žiakov a žiačok základných škôl. Obidva olympijské dni sprevádzal kultúrny program mažoretiek z Centra voľného času Včielka, slávnostný otvárací ceremoniál, príhovory riaditeľky ZŠ J. A. Komenského, riaditeľky CVČ Včielka a vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí. Olympijský festival detí a mládeže bol slávnostne otvorený behom štyroch generácií. Bežci odovzdali olympijskú pochodeň a žiaci ZŠ J.A.Komenského slávnostne priniesli olympijskú vlajku počas znenia olympijskej hymny. Víťazi behu boli vyhlásení pre každý ročník ZŠ za dievčatá i za chlapcov.

Ďakujem PaedDr. Mirke Lapšovej, PaedDr. Peťke Pozníkovej za spoluprácu, ochotu, a to nielen pri tejto peknej športovej akcii.

Mgr. Jana Kuchtová