Mladí volejbalisti ukončil sezónu stretnutím s primátorom

1359

Na záver úspešnej sezóny sa nášmu družstvu starších žiakov a vedeniu MŠK VO 1970 Púchov dostalo pocty – pozval nás na stretnutie primátor mesta Rastislav Henek.

V utorok 6. júna sme sa s ním stretli v jeho pracovni na mestskom úrade, kde nás čakalo pohostenie v príjemnom prostredí. Pán primátor nás privítal a stretnutie prebiehalo v neformálnom priateľskom duchu. Zhodnotili sme uplynulú sezónu, kde naši chlapci svojimi úspechmi robili dobré meno mestu Púchov nielen prostredníctvom klubových súťaží pod hlavičkou MŠK, ale tiež prostredníctvom reprezentovania Základnej školy Gorazdova, keďže majorita našich hráčov pôsobí práve na tejto základnej škole v rámci športových tried.

Najväčším tohoročným úspechom nášho oddielu je nepochybne zisk majstrovského titulu v kategórii mladších žiakov U14 na Majstrovstvách SR v Žiline, kde náš hráč Matej Turčáni získal hodnotné ocenenie najlepší hráč Majstrovstiev SR. Získali sme aj 5. miesto na Majstrovstvách SR v kategórii starších žiakov, kde sme sa oproti minuloročnému umiestneniu posunuli o dve priečky smerom hore.

V rámci reprezentácie našej ZŠ Gorazdova a mesta Púchov sme získali v kategórii starších žiakov na Majstrovstvách SR základných škôl v Detve strieborné medaily, keď sme až vo finále podľahli žiakom zo Svidníka 2:1. Tiež sme dosiahli bronzové umiestnenie v kategórii mladších žiakov U13 na Majstrovstvách SR v Poprade. V kategórii mladších žiakov U14, ktoré sa budú konať 27. júna máme medailové ambície.

S pánom primátorom sme sa taktiež porozprávali o našich plánoch do budúcna, pýtali sme sa na rekonštrukciu našej ZŠ Gorazdova, ktorá začne tento mesiac. Zaujímala nás tiež finančná a materiálna podpora športu zo strany mesta v budúcnosti. Veríme, že je to nielen volejbal, ale šport ako taký, ktorý robí naše mesto jedinečným. Na záver by som chcel poďakovať, že sme boli na stretnutie s primátorom pozvaní a vyjadriť presvedčenie, že Púchov bude naďalej mestom športu minimálne v takej miere, ako doteraz.

Text: PaedDr. Štefko Ivan, foto: Slavomír Flimmel