Komu patrí mesto?

443

Možno podivná otázka, veď každý si povie, že vie odpoveď. No skúste sa opýtať svojho suseda a zistíte, že to tak celkom nie je. Každý do svojho stanoviska dá kus svojho názoru a pocitu. Prečo vlastne otváram túto tému? Preto, že aj mňa, poslanca za obvod č. 1, oslovujú občania nášho mesta s podobnými otázkami. S rôznymi alternatívami a rôznym predmetom. Tak komu patrí naše mesto? Ja hovorím, že všetkým čo tu žijú. Nie sú to len občania s trvalým bydliskom, ale aj tí, ktorí nemajú trvalý pobyt v našom meste, a tým pádom neplatia dane, neplatia za komunálny odpad, neplatia ďalšie poplatky.

Štatistiky jednoznačne hovoria, že za posledných päť rokov klesol počet obyvateľov Púchova o 573 ľudí. Áno, sú to tí, ktorí zomreli alebo sa odsťahovali. Ja ale nemám pocit, že by v meste bolo menej ľudí. Ak zoberiem priemerný trojčlenný počet ľudí v domácnosti, potom by teoreticky malo byť 191 prázdnych bytov. Viete o nich? Ja nie. To, že by sa za posledných 5 rokov narodilo o 573 detí viac, tiež nie je pravda. Narodilo sa ich viac, ale ani zďaleka sa nejedná o uvedený počet. Je tu skupina občanov, ktorí sú prihlásení k prechodnému pobytu. Ostáva už len jedna skupina ľudí. Sú to tí, ktorí naozaj nemajú trvalý pobyt v našom meste. A aj týmto patrí naše mesto, pretože v ňom žijú, využívajú výhody, ktoré mesto za posledné štyri roky dalo občanom. A všetci, čo máme trvalý pobyt v Púchove, doplácame na túto skupinu. Ako som už napísal, neplatia dane, naplatia za komunálny odpad a podobne.

Mesto na každého obyvateľa s trvalým pobytom dostáva od štátu peniaze. Na tých, ktorí tu žijú a nie sú prihlásení k trvalému pobytu, mesto nedostáva nič. Tí žijú v bytoch, ktoré im niekto prenajíma alebo ich vlastnia. Ako príklad by som zobral poplatky za komunálny odpad. Ak v budúcom roku budeme za komunálny odpad platiť 33,58 eur (okrem ZŤP a niektorých seniorských skupín), jednoduchou matematikou sa dostaneme k číslu 19.241,- eur. To je suma, ktorú by za rok zaplatili tí, ktorí nie sú trvalo prihlásení k pobytu v našom meste (odhadnutý počet 573 ľudí). Ak by všetci čo bývajú v meste zaplatili za komunálny odpad, potom by sme neplatili 33,58 eur ale 32,48 eur. Že rozdiel 1,10 eur je málo? Pre niektorých nie a ide o princíp. Myslíte si, že tí, ktorí neplatia za komunálny odpad, odpad separujú? Okrem uvedomelých výnimiek určite nie. Nič ich nenúti, aby to robili. Tu sa urýchlene musí spraviť poriadok.

Pripravíme opatrenia, ktoré donútia tých, ktorí žijú v našom meste a nie sú prihlásení k trvalému pobytu, aby sa k trvalému pobytu prihlásili. V posledných týždňoch Generálna prokuratúra SR rozhodla, že uprednostňovanie detí do škôlok s trvalým pobytom rodičov nie je nezákonný postup. Určite to využijeme aj v našom meste. Okrem toho nebude stáť pre túto skupinu občanov ročná parkovacia karta 15,- eur, ale napríklad 50,- eur. Poplatky za používanie mestských športovísk, plavárne, platených kultúrnych podujatí a pod. budú pre ľudí, ktorí nie sú v zozname trvalo bývajúcich, niekoľkonásobne vyššie. Áno, aj týmto ľuďom patrí naše mesto, pretože v ňom trvalo žijú a určite chcú žiť.

To, že Púchov za posledné štyri roky zaviedol určité unikátne projekty, vie celé Slovensko. Vedia to aj spomínaní občania a aj preto tu chcú žiť. Má to len jednu chybu. Nemajú v našom meste trvalý pobyt. Myslím si, že po zavedení diferencovaných platieb veľmi rýchlo stúpne počet obyvateľov Púchova s trvalým pobytom v meste. Rešpektovanie základných pravidiel spoločnosti by malo byť samozrejmosťou pre všetkých. A to nielen v našom meste.

Ing. Daniel Lako, poslanec MsZ
Ilustračné foto: Slavomír Flimmel