Dívam sa očami, ukazujem prstom

99

Púchovské ekocentrum v CVČ Včielka 29. mája 2019 zorganizovalo žiacku konferenciu a fotoprehliadku „Dívam sa očami, ukazujem prstom“ na tému „Jedlé mestá.“

Už od novembra pedagógovia z prihlásených škôl spolu s lektorkami Púchovského ekocentra naplánovali aktivity, ktoré boli potrebné pri mapovaní pozitívnych a negatívnych miest púchovskej zelene a naplánovali si praktické činy hlavne pri úpravách školských dvorov. Do fotoprehliadky sa zapojili púchovské základné školy ZŠ Mládežnícka, ZŠ Gorazdova, ZŠ J. A. Komenského, žiaci Spojenej školy, študenti Gymnázia Púchov, ako aj členovia dvoch krúžkov CVČ – chemického a environmentálneho.

Konferencia sa niesla v znamení úžasných prezentácií o premene školských dvorov a o premene zanedbaných kútov na území mesta. Vysadili sa ríbezľové kríky, muchovníky, nové stromčeky, vznikli nové zeleninové záhony, objavili sa hmyzie hotely na stromoch a starých pňoch, vyčistili sa od odpadkov plochy, kde zvieratá často hľadajú potravu a nachádzajú plastovú pascu. Ako odmeny pre tímy boli pripravené tvorivé aktivity, ktoré si pre žiakov pripravili pedagógovia a lektorky ekocentra. Bola to práca z drôtu, korálkové ozdoby, výroba ruží, výroba tašiek zo starých tričiek.

Ďakujeme pedagógom Mgr. Janke Jancíkovej, RNDr. Jaromírovi Flaškárovi, Mgr. Miroslave Zbínovej, Ing. Daniele Halásovej, Mgr. Ivete Plevákovej, Ing. Eve Šimšálkovej a Mgr. Daniele Rojkovej za celoročnú prácu, ako aj za vedenie tvorivých dielničiek. Ďakujeme naším tanečníčkam z CVČ za skvelý program pod vedením Mgr. Ľudky Kvaššayovej. Konferenciu prišli podporiť aj pracovníčky Ing. Iveta Kmošenová a Ing. Erika Jendrišáková z Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie Púchov, ktorým sa chceme poďakovať za povzbudivé slová pre žiakov a pedagógov. Ich záujem umiestniť fotoprehliadku na okresnom úrade svedčí o tom, s akým záujmom a úctou pristupovali k prácam na školách. Ďakujeme Mestu Púchov za podporu v rámci projektu Ekologicky v odpadovom hospodárstve a PaedDr. Miroslavovi Kubičárovi za jeho osobný prínos a podporu pri realizáciu podujatia.

Gabika Támová, Klaudia Jendrolová