Navrhované zmeny cestovných poriadkov MAD

66

V zmysle záverov Dopravnej komisie z 22.5.2019 spoločnosť ADP, a.s. zverejňuje pracovnú verziu návrhu zmien cestovných poriadkov od 1.7.2019. Dôvodom navrhovaných zmien je optimalizácia spojov na základe štatistiky ich využívania v období 1.1. – 30.4.2019. V prípade otázok alebo pripomienok sa občania môžu obrátiť na poslanca príslušného volebného obvodu alebo na výbor miestnej časti mesta Púchov.

MAD 1:

– zrušený spoj o 12:30 od Tesca (cestujúci môžu použiť spoj linky 6š , resp. 60,

– zrušený spoj o 20:08 od Žel. stanice (cestujúci môžu použiť linku SAD o 20:05),

MAD 2: bez zmeny

MAD 3:

– zrušený víkendový spoj o 13:47 od Kauflandu

MAD 30:

– zrušený víkendový spoj o 14:06 od „Lipy“

– zrušený nedeľný spoj o 8:14 od „Lipy“

MAD 31a: bez zmeny

MAD 31b:

– spoje z Conti Juh o 18:49 a 22:35 nepremávajú cez ul. 1.mája a Nást. MŠK (Makyta)

MAD 4:

– zrušený spoj z Conti sever o 6:10 (cestujúci môžu použiť linku č.2 o 6:15 cez Žel. stanicu)

– zrušený spoj z Tesca o 6:24 (cestujúci môžu použiť linku č.2 o 6:32 cez Žel. stanicu)

MAD 41: bez zmeny

MAD 5:

– posunutý spoj zo Žel. stanice o 5 min. skôr z 10:15 na 10:10 a následne párový spoj z Hoštinej z 10:40 na 10:35 k vlakom na 11:00

– vložený spoj z linky MAD 5š o 6:10 zo Žel. stanice a posunutý o 5 min. skôr (premával o 6:15 cez Nám. slobody ale po novom cez Divadlo)

– vložený spoj z linky MAD 51a víkendový spoj posunutý o 5 min. neskôr z Hoštinej o 14:45 (po novom nezachádza k Nást. MŠK )

– vložený spoj z linky MAD 50 o 19:06 (po novom nezachádza ku Tescu)

– vložený spoj z linky MAD 50 o 21:15 (po novom nezachádza ku Tescu)

MAD 5š:

– presunutý + posunutý spoj zo Žel. stanice o 6:10 na MAD 5 (premáva po novom cez Divadlo a nie cez Nám. slobody)

– posunutý spoj o 5 min. skôr na 6:30 z Hoštinej k vlakom na 7:00

MAD 51: bez zmeny

MAD 51a:

– presunutý + posunutý víkendový spoj na MAD 5 o 5 min. neskôr z Hoštinej na 14:45 (po novom nezachádza k Nást. MŠK)

MAD 50:

– všetky spoje presunuté na linku MAD 5 (po novom nezachádzajú ku Tescu)

MAD 6:

– posunutý spoj o 12 min. neskôr od Tesca na 21:10, ktorý nebude zachádzať do Nových Nosíc

MAD 6š:

– zrušený prejazd cez Nám. slobody v spojoch s odchodom od Hydrocentrály o 12:12, 13:02 a 14:00

MAD 60:

– zrušené víkendové párové spoje s odchodom zo Žel. stanice o 15:42, od Tesca o 16:23, od Hydrocentrály 15:53 a 16:52

MAD 61:

– predĺžený spoj zo Svätoplukovej ulice s odchodom o 5:57

MAD 71š: bez zmeny

MAD 81š:

– zrušený okružný spoj zo Žel. stanice o 12:20 (cestujúci môžu použiť MAD 5 s odchodom 12:35)

Ing. Jozef Daniž, ADP, a.s.