Dni pre duševné zdravie v Púchove

54

Na jeseň sa každoročne viac hovorí o duševnom zdraví. A to je v dobe ktorú žijeme je obzvlášť skúšané. 10.10. sme si pripomenuli Medzinárodný deň duševného zdravia. Pripomenutím tejto témy sa rozširuje informovanosť spoločnosti a cieľom je odbúravať predsudky voči duševne chorým ľuďom.

Práve v tomto čase sa každoročne realizuje celonárodná zbierka „Nezábudka“ na podporu starostlivosti v regiónoch. Aj v našom meste v dňa 7.10. študenti Gymnázia ponúkali nezábudku za dobrovoľný príspevok. Vďaka pochopeniu a dobru verejnosti vyzbierali 377,20 eur. 70 % z vyzbieranej sumy zostáva v OZ Zdravá Duša, ktoré zbierku koordinovalo. Základ našej činnosti je v pravidelných tvorivých stretávkach. Našej psychike prospieva čas strávený v spoločnosti priateľov a čas strávený v prírode a to by sme chceli skvalitniť aj v budúcnosti. Naše Občianske združenie je v činnosti takmer 20 rokov a členmi sú aj občania mesta Púchov a Ilava. Ponúkame možnosť rozšíriť naše rady a navštíviť náš klub.

Záverom chceme poďakovať všetkým obyvateľom za príspevok do zbierky a aj študentom za dôstojnú a zodpovednú realizáciu.

Výbor OZ Zdravá Duša