Dni slovenských cestárov 2019

139

Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja organizujú v dňoch 17. – 18. októbra 2019 v Púchove XXIV. ročník Dní slovenských cestárov.

Podujatie prišla pozdraviť do zasadačky Alexadra Hotela aj primátorka mesta Katarína Heneková. Odborná časť programu je zameraná na problematiku správy, prevádzky a údržby cestných komunikácií, prezentáciu najnovších produktov firiem pôsobiacich v oblasti údržby cestných komunikácií a prezentáciu projektov cestnej infraštruktúry v programovacom období 2014 – 2020. Tradičnou súčasťou tohto podujatia je aj futbalový turnaj a Cestárske rodeo – súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby. Cestárske rodeo bude zaujímavé aj pre verejnosť, koná sa v piatok 18.10. v čase od 10.00 do 12.00 hod. na parkovisku pred STC aréna na Ul. Športovcov. Po slávnostnom vyhodnotení a ocenení víťazov Cestárskeho rodea bude podujatie Dni slovenských cestárov ukončené.

-sf-