Dobrovoľní hasiči mesta Púchov bojovali na dvoch frontoch

56

Dňa 3.12.2022 sa náš hasičský zbor rozdelil na dve časti – prvá športová a druhá asistenčná služba na Mikulášskom jarmoku, a to hneď od rána. Mladí hasiči vycestovali na 3. kolo športovej súťaže FENIX do Považskej Bystrici, ktorú usporiadal Horný Moštenec za účasti 18 družstiev chlapcov a 14 družstiev dievčat. Súťaž zahájil veliteľ Peter Belak s primátorom Považskej Bystrici Karolom Janasom, ktorý všetkým športovcom poprial veľa úspechov a nakoľko sa blížil sviatok Mikuláša, tak deti dostali od neho mikulášsky balíček, ktorému sa potešili. Súťaž mohla začať. Púchov postavil dve družstvá – jedno starších a druhé mladších. Starší ako prví hneď na začiatku nastúpili do bojov, kde sa tréma trocha podpísala na výkone a tréner musel zaveliť do boja. Potom už zabrali. Mladší pod vedením trénera Michala Koukala nastúpili v poradí s číslo 17. Na to, že sú začiatočníci, podávali solídne výkony a 11. miestom boli medzi staršími spokojní. Na pretekoch bolo vidieť, že aj dobré družstva robili chyby, ako sa vraví za chyby sa platí. Veľmi dobre sa tiež prezentovali naši susedia s dievčatami z Dohňan pod vedením Petra Galdu a družstvo Streženíc pod vedením Martina Ňaňaka, kde do poslednej chvíle nevedel nikto ako skončí. Nakoniec sme sa všetci tešili a stihli sme pozrieť aj púchovský jarmok.

Kategória chlapci:

1. miesto Púchov A 99,87
2. miesto Streženice A 104,42
3. miesto Horný Moštenec B 104,71

Kategória dievčatá:

1. miesto Dohňany A 102,85
2. miesto Horný Moštenec 103,52
3. miesto Kolarovice A 121,43

Jozef Ridzik, predseda DHZM Púchov