Malí korčuliari z Materskej školy Požiarna 1292

183

Posledný novembrový týždeň od 21.11. do 1.12.2022 sa naši predškoláci v počte 29 detí z Materskej školy Požiarna 1292/11 a aj predškoláci z nášho Elokovaného pracoviska, Komenského 50 zúčastnili korčuliarskeho výcviku na zimnom štadióne. Deti boli statočné a vytrvalé. S radosťou a niekedy aj so slzičkami zvládali pokyny inštruktorov z mestského hokejového klubu. Výsledkom je, že deti už vedia aký tvrdý je ľad. Zvládajú bezpečný pád s korčuľami, vedia sa postaviť, správnym postojom sa kĺzať – korčuľovať a presúvať. Malí športovci to nevzdali a v priebehu štyroch dní urobili obrovský pokrok v začiatkoch korčuľovania. Inštruktori formou hier: „Na obra, „Na lietadlá“, súťažnými hrami, zdolávaním prekážok na korčuliach, učili deti byť obratné. Zvládli zmeny postojov ako: ľahnúť si, kľaknúť, sadnúť a opäť sa postaviť. A to všetko s korčuľami na nohách. Je na rodičoch ako umožnia deťom sa ďalej zdokonaľovať. Veď v Púchove majú malí Púchovčania možnosť korčuľovania na zimnom štadióne v čase vyhradenom pre verejnosť.

Naša materská škola touto cestou ďakuje umožneniu korčuliarskeho výcviku Mestu Púchov, pracovníkom zimného štadiónu, mestskej dopravnej spoločnosti. Tiež ochotným rodičom, starým rodičom detí, ktorí prišli pomôcť. Obliekli, obuli korčule, povzbudili nielen svoje dieťa ale aj iné dieťatko. Ďakujeme.

Eva Muržicová