Dom kultúry v Hoštinej sa prebúdza k životu

449

Kultúrny dom v mestskej časti Hoština opäť raz ožil spoločenským podujatím a vyzerá to, že frekvencia kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít v ňom bude v budúcnosti naberať na obrátkach.

Ostatné podujatie s názvom Retro Hoština bolo venované astronómii a v rámci neho bol predstavený aj nový projekt venovaný špeciálne tomuto kultúrnemu stánku „DK Hoština – spoločný priestor“ pod záštitou primátora Rastislava Heneka a viceprimátora Romana Hvizdáka. Na projekte bude spoluparticipovať a život prostredníctvom rozmanitých podujatí a akcií do kultúrneho domu v Hoštinej vnášať hneď niekoľko organizácií a klubov: Mesto Púchov, Dobrovoľník mesta Púchov, púchovský Eko-astro klub, miestny dobrovoľný hasičský zbor, Denné centrum pre seniorov v Púchove a Centrum voľného času Včielka. Projekt symbolicky spečatili svojimi podpismi všetci zástupcovia spomínaných organizácií.

hostina_2731_web„Každý mesiac sa tu dá robiť veľa podujatí. Teraz momentálne je jeseň. Čo si ja pamätám, keď som vyrastala v tejto dedine, tak jeseň bola o zbere ovocia, sušení sliviek alebo o varení lekváru. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na ľudové piesne a spev, ktorý je súčasťou všetkého. Takéto nádherné podujatia tu chceme vytvárať,“ načrtla svoje plány Emília Luhová z Denného centra seniorov v Púchove.

hostina_2738_webMarián Riečičár, predseda púchovského Eko-astro klubu sa netajil nadšením, že v priestoroch hoštinského kultúrneho domu získal jeho klub trvalejšie zázemie: „Za môj klub by som tu veľmi rád zabezpečil vesmírne pozorovania pre verejnosť a tiež víkendové tábory pre deti nielen z astronómie, ale všeobecne o vede. V minulosti sme v rámci klubu nemali žiadne zázemie. Teraz, keď sa znovu otvoril tento kulturák, bolo nám ponúknuté, že tu môžeme robiť podujatia, čomu som sa veľmi potešil.“

„Tento projekt vznikol preto, aby sme dali na vedomie, že je to živý priestor a potrebuje dobudovať. Mojou úlohou ako manažéra bude podieľať sa na zháňaní financií od sponzorov alebo prostredníctvom rôznych dotačných programov a grantov, aby sme mohli tieto priestory zrekonštruovať,“ prezrádza viceprimátor Roman Hvizdák. Podľa jeho slov alfou a omegou bude v blízkej budúcnosti vybudovanie malej kuchyne, ktorá v hoštinskom dome kultúry chýba. Po obnove a rekonštrukcii volá aj podlaha.

hostina_2737_web„Som rád, že sa do týchto priestorov vracia život a že mesto môže byť nápomocné pri zmysluplných a osožných projektoch pre ľudí,“ uviedol primátor Henek.
Súčasťou predstavenia projektu „DK Hoština – spoločný priestor“ bola prednáška podpredsedu Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) a spolutvorcu prvej slovenskej družice Púchovčana Jakuba Kapuša s názvom“ Minulosť, súčasnosť a budúcnosť astronómie na Slovensku“.
-red-