Druhý ročník stretnutia rodákov zatopenej obce Okrut

246

Dňa 22. Júna 2019 sa stretli rodáci a ich rodinní príslušníci zaniknutej obce Okrut, ktorá musela ustúpiť vodnému dielu.

Pripomenuli si, že uplynulo 61 rokov od tejto udalosti, keď museli opustiť svoje obydlia a presťahovali sa do Udiče a Nových Nosíc. Účastníci stretnutia si zaspomínali na svojich rodákov, ktorí niesli priezviská ako Bardík, Bielik, Brodňanský, Cipruš, Duháček, Furzo, Hrdina, Janiš, Kalivoda, Komák, Michalec, Miniar, Politzer, Pongrác, Repáč, Smatana a Útly. Tiež si zaspomínali na časti Okrutského chotára, ktoré niesli názvy ako Podčierne, Topoličie, Podháj, Široké, Nátonie, Prevrat, Doliny, Laz, Slivnica, vrch Holíš, Podholíšie, Malá a Veľká Skalka, Duhovec, Skaly, kde mali svoje políčka, na ktorých pestovali plodiny a pásli dobytok.

Na stretnutí prehovoril i primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas a starosta obce Udiča Peter Chochlík, ktorí oboznámili Okrutčanov, že železničný most cez Nosickú priehradu dostal názov „Železničný most Okrut“. Príjemnú atmosféru druhého stretnutia spestrila speváčka Vlasta Mudríková. Účastníci stretnutia na záver obdržali pamätný list a dohodli sa, že sa opäť o rok stretnú ešte vo väčšom počte. Okrutčania ďakujú hasičom obce Udiča za pripravené príjemné posedenie.

Mgr. Rudolf Repáč

Poznámka: Ako Possessio Okruth sa obec spomínala už v roku 1408. Bola príslušenstvom lednického hradu, ale neskôr ju vlastnila aj rodina Okrucká (1571-1860), ktorá má po obci aj pomenovanie. V roku 1598 mala 5 domov, v roku 1784 už 22 domov, 22 rodín a 113 obyvateľov. Roku 1828 11 domov a 96 obyvateľov. Ľud sa zaoberal pltníctvom, roľníctvom a chovom dobytka. V roku 1955 obec Okrut zanikla kvôli výstavbe Priehrady mládeže, pričom väčšinu jej obyvateľov presídlili do Udiče. Udiči takisto prislúchli všetky nezatopené územia jej chotára. Dnes leží časť Okrut pri brehu Váhu smerom na Púchov. (www.obecudica.sk)