Planétu máme len jednu, učia sa žiaci v Zelených školách

61

Jazierka, namiesto betónových plôch ovocné stromy a kompostoviská, desiate z vypestovanej zeleniny a žiaci ovládajúci témy, ktoré sú v dnešnej dobe pre udržanie zdravia našej planéty mimoriadne dôležité. Aj toto sú reálne výsledky najväčšieho medzinárodného envirovzdelávacieho programu Zelená škola. Školy sa doň môžu prihlásiť do 15. septembra.

„Učitelia a žiaci sa do programu Zelená škola na Slovensku zapájajú už 15 rokov. Teší nás, že záujem z roka na rok rastie. Len tento školský rok sa do programu zapojilo 345 škôl z celého Slovenska. Po celom svete je do programu zapojených už 51-tisíc škôl zo 67 krajín na všetkých kontinentoch,“ hovorí Juraj Oravec, manažér programu Zelená škola. 

Do programu sa školy zapájajú na dva školské roky, počas ktorých sa venujú jednej zo 7 tém ako Voda, Zeleň a ochrana prírody, Zelené obstarávanie, Doprava a ovzdušie, Potraviny, Energia a Odpad. Enviromentálne výučbové programy a aktivity sú prispôsobené pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

U nás napríklad našim najmenším škôlkarom pomáhajú priblížiť témy ako separovanie postavičky Skielko, Papierko, Plastko, Komko. Máme aj maskota Guľka Zemeguľka, ktorý nás sprevádza na všetkých našich spoločných aktivitách,“ hovorí Ivana Šulhinová, učiteľka v materskej škole Hlohovec.

Práve zapájanie detí do aktivít, ktoré im ukážu, ako veci fungujú v praxi a aké reálne výsledky možno dosiahnuť každou z nich, je efektívny spôsob, ako im vštepiť lásku k prírode a životnému prostrediu. „Vďaka tomu sa už v mladom veku učia, že náhradná planéta neexistuje, preto si musíme chrániť tú, ktorú máme,“ dodáva Juraj Oravec.

„Viem, že by som mohla veľa zmeniť už len tým, že začnem sama od seba a tu v škole ma to ešte viac motivuje. Vidím, že aj ostatní sa zapájajú a že to má význam. Aktivity, ktoré robíme v škole, nám všetkým otvorili oči,“ opisuje svoje pocity zo Zelenej školy Nina Madajová, študentka gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave.

Školy môžu získať aj finančnú podporu v grantových kolách a tiež možnosť zapojiť sa do niekoľko ďalších projektov, ktoré sú súčasťou programu Zelená škola. Medzi tieto projekty patrí napr. Eko-nudges, ElektroOdpad-Dopad, Enviromentálni experti. Do nového ročníka Zelenej školy sa môžu školy registrovať do 15. septembra 2019 vyplnením registračného formulára.

Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Viac informácií na: www.zelenaskola.sk