Veselá rozlúčka v Materskej škole Lienka

136

Ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo inak. S blížiacim sa koncom školského roka 2018/2019 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Po celý čas pobytu v materskej škole sme sa snažili vštepovať im lásku a úctu ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľové a charakterové vlastnosti, formovať ich zručnosti a vedomosti. Takto vyzbrojení na prekonávanie životných prekážok a na zvládnutie nových úloh sa vaše deti na školu tešia.

V piatok 28. júna posledný krát vystúpili v Materskej škole Lienka na Ulici 1. mája predškoláci pred svojimi kamarátmi a pani učiteľkami. V tento slávnostný deň sme v materskej škole privítali veľmi milú návštevu. Našu rozlúčku predškolákov prišli pozdraviť predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení Ing.Bc.Júlia Lindtnerová a členka Výkonného výboru SRRZ PaedDr. Eva Baricová v nadväznosti na 12. národný stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl.

Rozlúčka s predškolákmi sa v materskej škole konala pod vedením pani učiteľky Eleny Chybovej a zastupujúcej p. učiteľky Vierky Skybovej. Deti mali pripravený pekný kultúrny program, ktorý vypĺňali piesne, básne a rytmický tanec. Predškoláci svojim mladším kamarátom zahrali rozprávku „O kozliatkach“. A aká by to bola rozlúčka bez poďakovania pani učiteľkám, tete upratovačke, tetám kuchárkam. Nastal čas lúčenia a ako sa patrí okrem krásnych spomienok na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na pamiatku knižky, omaľovánky a sladké darčeky.

Dovidenia škôlka
Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila.
Spievať, kresliť, počítať, krásne básne prednášať.
Dovidenia naše hračky, z nás už budú vzorné žiačky.
Z chlapcov zasa vzorní žiaci, nevyhnú sa školskej práci.

Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do vytúženej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť. Veríme, že budete šťastní, čo vám zo srdca prajeme my učiteľky, ale aj celý personál našej škôlky.

Materska škola Lienka na Ulici 1. mája