Družobná akcia v Starej Pazove

408

Na prelome mesiacov júl a august sa uskutočnila návšteva predstaviteľov nášho mesta v družobnom meste Stará Pazova v Srbsku. Púchov zastupovali primátor mesta Rastislav Henek so svojim asistentom Mariánom Ondričkom, poslanci Cyril Crkoň a Roman Špaček, vedúci oddelení MsÚ Radoslav Machan a Alena Vavrová, divadelník Stanislav Kozáčik a Ľubomír Kozák z Autobusovej dopravy Púchov, a. s.

Predstavitelia Starej Pazovy privítali púchovskú delegáciu 31. júla vo večerných hodinách v miestnej vinici v osade Surduk. Na druhý deň primátora R. Heneka so sprievodom prijal predseda skupštiny obštiny (lokálneho parlamentu) spolu s ostatnými zástupcami družobných miest – českého Hlinska, poľského mesta Vengerska Gurka a združenia podunajského regiónu z obce Dunajská Lužná. Potom hostia navštívili srbský parlament v Belehrade. Zoznámili sa so srbskou poslankyňou slovenskej národnosti Libušou Lakatošovou, ktorá je zároveň predsedníčkou Slovenského domu hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Oboznámili sa s históriou srbského parlamentarizmu a problémami slovenskej menšiny v Srbsku. Hostitelia pripravili prehliadku mesta Belehrad a jeho významných historických pamiatok.

Po návrate do Starej Pazovy sa konal slávnostný večer pri príležitosti Dňa mesta a sviatku Svätého Iľju. Na oslavách boli za účasti predstaviteľov pravoslávnej cirkvi ocenení občania mesta v oblasti školstva, športu, kultúry a verejného života. Ocenená bola aj púchovským milovníkom divadla dobre známa herečka Marka Chlebianová, ktorá viackrát Púchov navštívila s rôznymi divadelnými hrami.

V utorok 2. augusta primátor Henek so sprievodom navštívil Slovenský dom hrdinu Janka Čmelíka, kde ich prijali vedúci jeho kultúrnych pobočiek. Poslankyňa Libuša Lakatošová spolu so spisovateľom Miroslavom Demakom predniesli stručný výklad dejín Slovákov žijúcich v Starej Pazove už viac ako 250 rokov. Hostia si prezreli výstavu tradícií, kde bola spomenutá aj spolupráca medzi divadlami VHV Stará Pazova a Divadelného súboru Makyta, Bábkového súboru D121 a detského divadla z Púchova.

v-parlamente-so-slovenskou-poslankynou_web

V srbskom parlamente so slovenskou poslankyňou Libušou Lakatošovou.

 

 

 

 

 

Púchovskí predstavitelia navštívili aj miestny evanjelický kostol, kde ich farár Igor Feldy oboznámil s históriou výstavby kostola a dejinami miestneho evanjelického zboru. Prezreli si tiež Základnú školu Janka Čmelíka, na ktorej sa od roku 1770 nepretržite vyučuje v slovenskom jazyku. Na záver družobného pobytu hostia navštívili Slovenské divadlo VHV Stará Pazova, Národné futbalové centrum a futbalový zápas Stará Pazova – Belehrad, ktorý sa konal na počesť osláv Dňa mesta. Na slávnostnej večeri bola v príhovore srbského hostiteľa Svetislava Subotiča vyzdvihnutá dlhoročná družba (už od r. 1979) medzi mestami Púchov a Stará Pazova a vyslovené prianie, že sa táto spolupráca bude naďalej rozvíjať.
V posledný deň pobytu Púchovčania navštívili rodinu Slováka Janka Havrana, kde boli pohostení typickým domácim pečivom – kiflami a oboznámili sa so životom miestnych poľnohospodárov.

parlament-belehrad_web

Budova srbského parlamentu v Belehrade.

 

 

 

 

 

 
(Informácie poskytol Stanislav Kozáčik, ktorý sa družobných akcií so Starou Pazovou zúčastňuje už 37 rokov.)
-sf-