Dve zasadnutia krízového štábu mesta za jeden týždeň o distribúcii respirátorov pre seniorov a testovaní

131

Piate online zasadnutie Krízového štábu mesta Púchov sa uskutočnilo v stredu dopoludnia (17. 2. 2021). Prítomní členovia boli primátorkou Katarínou Henekovou oboznámení o vývoji epidemiologickej situácie v meste, na základe čoho aj odporučili schváliť na najbližšie dni zriadenie odberových miest zo strany Mesta Púchov, aby tak posilnili kapacitu testovania v meste.

Z posledného krízového štábu odsúhlasený nákup respirátorov pre seniorov vo veku 65+ prebehol úspešne a distribuované do schránok seniorov budú od zajtra (18. 2.). Počas dnešného popoludnia (17. 2.) pripravia poverení zamestnanci MsÚ Púchov balíčky 2 kusov respirátorov FFP2 pre občanov meste Púchov – seniorov vo vekovej kategórii 65+, ktorým budú od štvrtku (18. 2. 2021) do poštových schránok (ako počas 1. vlny koronavírusu) distribuované ochranné respirátory FFP2, odporúčané k noseniu predovšetkým v mestskej hromadnej doprave, na úradoch, v obchodoch (potraviny, lekáreň, trafika apod.) či u lekára.

Členovia mestského krízového štábu ďalej boli okrem epidemiologickej situácie oboznámení aj s organizačným plánom testovania na najbližšie dni, ktorý jednohlasne schválili. Mesto Púchov tak zriadi dve odberové miesta (OM), pod svojou taktovkou, ako tomu bolo i v predošlé dni. Vo štvrtok (18. 2.) a v piatok (19. 2.) bude opäť možnosť otestovať sa v OM Divadlo Púchov a OM MŠK volejbalová hala, a to v čase 15:00 – 20:00 hod. Pripomíname, že posledné výtery prebiehajú max. 15 minút pred uzatvorením OM.

Testovanie bude pokračovať aj v sobotu (20. 2.) a to z dôvodu nástupu detí do školy po jarných prázdninách nasledujúci pondelok. Pre rodičov detí MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ budú k dispozícii 4 OM – za rovnakých podmienok (ktoré sa osvedčili) ako počas prvého testovania rodičov, zamestnancov, podľa časového harmonogramu na príslušnej ZŠ, od 8:00 hod. do 18:00 hod. v nasledovnom rozsahu, pre zabránenie zbytočnému čakaniu:

OM ZŠ J.A.Komenského (8:00-18:00 hod.) – zabezpečí testovanie aj pre MŠ Požiarna 1291 plus EP Komenského, zamestnanci ZUŠ, zamestnanci Spojená škola Športovcov 1461/17 (Púchov)

OM ZŠ Gorazdova (8:00-18:00 hod.) – zabezpečí testovanie aj pre MŠ Lienka (1. mája), MŠ Požiarna 1292, Spojená škola Športovcov 1461/17 (Púchov)

OM ZŠ Mládežnícka (8:00-18:00 hod.) – zabezpečí testovanie aj pre MŠ Mládežnícka, MŠ Chmelinec,

OM ZŠ Slovanská (8:00-12:00 hod.) – zabezpečí testovanie aj pre MŠ Slovanská, MŠ Nosice,

Pre verejnosť a študentov SŠ budú opäť otvorené 2 OM – v Divadle Púchov a v MŠK volejbalovej hale, v rovnakom testovacom čase 8:00 – 18:00 hod.

Mesto Púchov doplní kapacity odberových miest, aby tak odľahčil situáciu v mobilných odberových miestach (MOM), taktiež v pondelok (22. 2.) a v utorok (23. 2.), v tradičnom týždennom čase 15:00 – 20:00 hod., a to v MŠK volejbalovej hale, kde budú v prípade zvýšenej kapacity osôb fungovať až 2 odberové tímy.

Mesto Púchov sa aj naďalej nachádza v III. Stupni COVID automatu, v bordovej farbe, čo v praxi znamená, že v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 sa s účinnosťou od 10. februára 2021 v rámci okresu zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u do III. stupňa varovania (okres Púchov) sú osoby povinné sa preukazovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Laura Krošláková