Elita odchádza…

523

V stredu 28. júna si deviataci zo ZŠ Gorazdovej pripravili pre svojich učiteľov na rozlúčku zaujímavý program.

Okrem toho, že sú dobrými žiakmi, ukázali svoje schopnosti aj v iných sférach. Predviedli sa ako výborní  speváci, tanečníci, komici či kúzelníci. Veľmi pekne sa tým poďakovali všetkým vyučujúcim, s ktorými sa deväť rokov stretávali. V závere akadémie sa deviatakom prihovorila aj riaditeľka školy Mgr. Viera Flimmelová, ktorá  im poďakovala za rozlúčkový program a popriala im veľa šťastia a úspechov do ďalších rokov na stredných školách.  Všeobecne vládla dobrá nálada, úsmev na tvári, niektorí sa však neubránili ani slzičkám dojatia.

Triedne učiteľky D.Chromeková, M.Jurenková, D.Rojková