Žiakom Spojenej školy sa darí aj v športe

305

Každoročne sa pod záštitou UEFA koná Európsky futbalový týždeň pre žiakov s mentálnym postihnutím a ich športových partnerov. Tohtoročný sa konal v dňoch od 27. mája do 4. júna. Žiaci Spojenej školy v Púchove spolu so športovými partnermi zo ZŠ Gorazdova, pod vedením Mgr. Urbana rozohrali futbalový turnaj na ihrisku v Dolných Kočkovciach už v piatok 26. mája. A boli úspešní. Získali 1. miesto.

Futbal nie je len pre chlapcov, darilo sa aj dievčatám. Tie boli 2. júna aj s dievčatami z púchovského Gymnázia na turnaji v unifikovanom futbale v Bytči. Odtiaľ si priviezli bronzové medaily.

Posledný májový deň sa konal v Bratislave športový deň pod názvom „YOUNG ATHLETS“, ktorý organizovalo Slovenské hnutie špeciálnych olympiád spolu so spoločnosťou MetLife. Žiaci Spojenej školy a ZŠ Komenského si užili krásny športový deň.

Úspešných športovcov má Spojená škola aj v iných odvetviach. V Šamoríne sa 21.-23.6.2017 konali X. Národné hry špeciálnych olympiád, ktoré boli kvalifikáciou na Svetové letné špeciálne hry. Tie sa budú konať v roku 2019 v Abu Dhabí. Naši športovci mali obrovský úspech. Darilo sa im v atletike, plávaní a v stolnom tenise. Vrátili sa domov s dvoma najcennejšími kovmi (100m, skok do diaľky), priviezli aj dve strieborné medaily (skok do diaľky, 50m prsia) a bronz za štvorhru v stolnom tenise.

Leto je v úplnom prúde a všetci sa tešia na vytúžené prázdniny.


PaedDr. Eva Bieliková