Empírový pohrebný voz v múzeu v Považskej Bystrici

130

Medzi najzaujímavejšie i najrozmernejšie zbierky Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, reprezentujúce oblasť osobnej prepravy, patria nepochybne koče.

Kočová doprava bola v súvislosti s považskobystrickým regiónom z historického hľadiska dobre známa. Využívala sa hlavne na doručovanie poštových zásielok rôzneho typu. Okrem poštového koča, historických saní, saní korbového typu, patria medzi zbierky historických dopravných prostriedkov aj dva pohrebné vozy (koče). V minulosti sa tento typ vozov využíval na prevoz zosnulých na miesto ich posledného odpočinku. V slovenských archívoch nachádzame rôzne písomnosti, ktoré dokladajú potrebu zakúpenia pohrebného voza v obci alebo v meste, aj s patričným odôvodnením. 

V 19. storočí boli pohrebné vozy s extravagantnými doplnkami ťahané viacerými pármi koní. Po roku 1920 boli niekedy použité v doprave ako sprievod ostatných vozidiel. V súčasnosti sa tento typ prepravy využíva len vo výnimočných prípadoch v súvislosti s určitou noblesou rodiny zosnulého.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici získalo v roku 2003 do svojich zbierok krásny šľachtický empírový pohrebný voz (Ev.č. 675/H) z polovice 19. storočia. Dvojnápravový skriňový voz má veľkoplošné zabrúsené fazetové sklá. Drevený rám skrine je zdobený vyrezávanými rastlinnými motívmi. Strecha je po obvode lemovaná drevenou  rezanou bordúrou. Na oboch stranách je drevený, rezaný erbový znak s iniciálami „WK“ (Karol Winter). Na predných stĺpikoch rámu, po bokoch sedadla pre kočiša, sú uchytené dva držiaky na lampáše. Uprostred strechy je osadený drevený latinský kríž. Rám podvozku, šasi, pohrebného voza predstavujú dve samostatné nápravy. Predná je pohyblivá s točňou a zapriahacím zariadením, zadná je pevná.

Značenie Karol Winter nachádzame aj na už spomenutej zbierke, poštovom koči, reprezentujúcom  prepravu úradnej korešpondencie – pošty. Tým sa potvrdzuje pravdepodobnosť spoločného majiteľa oboch dopravných prostriedkov, ktoré mohli byť vyrobené v tej istej dielni.

V súčasnosti je prekrásna historická zbierka uložená v múzejnom depozitári, nakoľko vlastivedné múzeum nedisponuje dostatočnými výstavnými priestormi pre verejnosť.

Anna Šujanská, kurátorka historických zbierok