Pandémia rušila svetové podujatia

171
Jakub Mudrák dokázal, že je vo svojej vekovej kategórii špičkový pretekár. Škoda len, že to nemohol dokázať aj na majstrovstvách sveta a Svetových hrách mládeže.

Globálna pandémia ochorenia na COVID-19 mala v tohtoročnej sezóne fatálne dôsledky aj pre svetové a európske cyklotrialové súťaže. Dotklo sa to aj špičkových pretekárov Cyklotrialového klubu Záriečie. Ako Púchovské noviny informovala šéfka záriečskeho cyklotrialu Anna Šidlíková, pandémia zasiahla svetové podujatia na sto percent. Zrušené boli majstrovstvá sveta v Číne, Svetové hry mládeže vo Francúzsku, všetkých päť kôl pretekov svetového pohára – v Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku a dve v Taliansku. „Na Svetové hry mládeže do Francúzska mal zabezpečenú miestenku Jakub Mudrák a na ostatných podujatiach mala Slovensko i Záriečie reprezentovať Kristína Sýkorová,“ priblížila Šidlíková.

Nekonali sa ani majstrovstvá Európy. Jediné preteky, ktoré sa uskutočnili, boli preteky kategórie C1 ešte 11. júla v Poprade. Zo Záriečia sa na podujatí zúčastnila Kristína Sýkorová a v kategórii Elite Women obsadila výborné piate miesto. „Ďalšie plánované podujatia v tejto kategórii boli z dôvodu pandémie zrušené. Rovnako tak sa neuskutočnilo množstvo pretekov v okolitých krajinách, z ktorých si naši jazdci v minulosti pravidelne testovali svoju výkonnosť počas celého roka,“ doplnila Šidlíková.

Na Slovensku sa niektoré preteky uskutočnili (niektoré v druhom, či dokonca treťom náhradnom termíne), iné boli z bezpečnostných dôvodov zrušené. Podobný osud mali aj tradičné preteky v Záriečí. „Cyklotrialový klub Záriečie mal sezónu na Slovensku uzatvárať 3. októbra, ale na základe rozhodnutia vedenia školy a nášho klubu, v súvislosti so zaradením okresu Púchov do oranžovej zóny a prepojenia organizačného zázemia našej súťaže so školou, rozhodli sme sa preteky zrušiť. A to aj napriek tomu, že sme mali prípravu naplno rozbehnutú. Správnosť nášho rozhodnutia potvrdilo nariadenie pandemickej komisie (vstúpilo do platnosti 1.10.), ktoré zakázalo organizovanie podujatí. Ak by sme neboli zrušili pretek na základe oranžovej zóny, 1. 10. by sme boli mali Slovenský pohár a Slovenské hry mládeže pripravené na 97 percent,“ doplnila šéfka cyklotrialistov.

Napriek tomu sa v čase uvoľnených opatrené konalo na Slovensku niekoľko cyklotrialových podujatí, vrátane septembrových majstrovstiev Slovenska
v Poprade. Záriečania na nich boli mimoriadne úspešní, spod Tatier si priviezli sedem medailových umiestnení a štyri majstrovské tituly. Majstrovské tituly si vybojovali Jakub Mudrák nielen v kategórii Minime, ale aj v kategórii Kadet (vyššia výkonnostná skupina, ako mu prislúcha podľa veku). Kristína Sýkorová sa stala majsterkou Slovenska v kategórii Elite Women a talentovaný Tomáš Korec získal majstrovský titul
v kategórii Promesa. Ďalšie tri medailové umiestnenia si na majstrovstvách Slovenska v Poprade vybojovali Matúš Ofúkaný (2. miesto v kategórii Promesa), Peter Ofúkaný (3. miesto v kategórii Benjamin) a Tomáš Korec (3. miesto v kategórii Poussin).

Jazdci CTK Záriečie na MSR v Poprade. Zľava Jakub Mudrák, Kristína Sýkorová, Matúš Ofúkaný, Tomáš Korec, Peter Ofúkaný, Bruno Čibenka.

Záriečania si tradične výborne počínali aj v seriáli Slovenského pohára a Slovenských hier mládeže. Výsledky jazdcov CTK Záriečie v pretekoch Slovenského pohára a Slovenských hier mládeže:

  • 12.7. Poprad: Jakub Mudrák- 1. miesto Mimime, 1. miesto Kadet, Matúš Ofúkaný – 2. miesto Promesa.
  • 1.8. Rudina: Jakub Mudrák- prvé miesta Minime aj Kadet, Kristína Sýkorová- 3. miesto Elite Women.
  • 22.8. Lučenec: Jakub Mudrák – 1. miesto Minime, 2. miesto Kadet, Tomáš Korec – 1. miesto Promesa, Matúš Ofúkaný – 2. miesto Promesa, Kristína Sýkorová – 2. miesto Elite Women.
  • 27.9. Veľké Zálužie: Jakub Mudrák – prvé miesta v kategóriách Minime a Kadet, Kristína Sýkorová – 1. miesto Elite Wome, Tomáš Korec – 1. miesto Promesa, 3. miesto Poussin, Matúš Ofúkaný 3. miesto Poussin.

V celkovom hodnotení Slovenského pohára a Slovenských hier mládeže triumfovali Záriečania hneď v troch kategóriách. Jakub Mudrák sa stal víťazom konečného poradia v kategóriách Minime a Kadet, Kristína Sýkorová v kategórii Elite Women a Tomáš Korec v kategórii Promesa. Okrem toho získali celkovo tretie miesta Tomáš Korec v kategórii Poussin a Matúš Ofúkaný v kategórii Promesa.
Z podujatí v zahraničí sa tento rok cyklotrialisti STK Záriečie zúčastnili na troch. Na Biotop Trial Cupe Myslenice v Poľsku zvíťazil Jakub Mudrák v kategóriách Minime a Junior, Kristína Sýkorová v kategórii Hobby. Na hrách mládeže vo Veľkej Bystřici obsadil Tomáš Korec tretie miesto v kategórii Promesa a na hrách mládeže v Sklenke v Českej republike zvíťazil Jakub Mudrák v kategórii Minime.

V poslednom čase organizovali v Cyklotrialovom klube Záriečie tréningy podľa prijatých usmernení – počet účastníkov tréningu vrátane trénera bol šesť. „Od 24. októbra do 1. novembra sme tréningy zrušili. Celú sezónu sme trénovali iba vonku. Vo všetkých kluboch na Slovensku je to podobné. Tréningy organizujeme v zmysle usmernení vlády, pandemickej komisie a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,“ zdôraznil Šidlíková.

Prerušenie sezóny bude mať podľa nej negatívny dopad na výkonnostný rast jazdcov, pretože okrem tréningov, sústredení mimoriadny vplyv na zvyšovanie výkonnosti majú súťaže, ktorých bolo v tomto roku veľmi málo. Chýba tak porovnanie rastu výkonnosti trialistov s jazdcami susedných krajín, nehovoriac o konfrontácií na európskych, či svetových podujatiach.

„Fungovanie nášho klubu je prerušené v kritických obdobiach pandémie, inak sme fungovali – niekedy vo viac, inokedy menej obmedzenom režime. Výhodou cyklotrialu je, že je športom, ktorého príprava prebieha prevažne vonku, že je individuálnym športom, a teda mal väčšiu možnosť prípravy ako napríklad kolektívne športy, či športy odkázané na haly. I keď ideálne sú tréningy v skupinách na základe výkonnosti, nie individuálne tréningy. Verím, že existencia klubu nie je ohrozená, i keď pandémia veľmi výrazne negatívne poznamenala náš klub takmer
v každej oblasti. Pokiaľ ide o financie, nedostali sme podporu od niektorých subjektov, ktoré nás doposiaľ podporovali. Financie z 2 % sme dostali zatiaľ čiastočne, ale vážnu obavu z financovania v budúcom roku mám, pretože pandémia poznačí ekonomiku,“ doplnila Šidlíková s tým, že od štátu či zväzu žiadne financie nedostali.

Čo sa budúcej sezóny týka, Anna Šidlíková by rada bola optimistka. „Bolo by vynikajúce, keby sezóna bežala naplno, jazdci trpia nedostatkom pretekov, tréningovými obmedzeniami, ale radšej budem realistka – COVID-19 a správanie ľudí je predvídateľné iba čiastočne, rovnako, ako budúca sezóna,“ uzavrela šéfka cyklotrialu v Záriečí.

(pok)