Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok

170

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje na Slovensku od januára tohto roka do 6. marca 2019 celkovo 85 prípadov osýpok.

Výskyt osýpok zaznamenali v Košickom, Prešovskom a Bratislavskom kraji, informuje Ján Mikas, hlavný hygienik SR. V okrese Trebišov je v spomínanom časovom rozmedzí hlásených 55 prípadov ochorení. V okrese Michalovce epidemiológovia zaregistrovali od začiatku roka 2019 celkovo 4 prípady ochorenia. Košické okresy nahlásili 23 prípadov ochorení na osýpky, okres Vranov nad Topľou 1 prípad a hlavné mesto Bratislava 2 prípady osýpok.

Úrad verejného zdravotníctva SR ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky venujú surveillance osýpok zvýšenú pozornosť. Epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku monitorujeme, v prípade zmeny v epidemiologickej situácii bezodkladne prijímame všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia tohto infekčného ochorenia.

V mnohých krajinách nie je dosiahnutá optimálna zaočkovanosť

Výskyt osýpok zaznamenávajú aj iné krajiny Európskej únie, v mnohých nie je dosiahnutá optimálna zaočkovanosť. Vyplýva to z dát Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) ako aj Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). „Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie,“ opätovne zdôrazňuje Ján Mikas.

Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 oznámilo 30 členských štátov EÚ / EHP celkovo 12 352 prípadov osýpok. Celkovo 8 596 prípadov osýpok (čo predstavuje 70 % z celkového počtu prípadov) bolo laboratórne potvrdených. Zo všetkých uvedených krajín len jedna krajina neevidovala ani jeden prípad – Island. Najvyšší počet prípadov hlásilo Francúzsko (2 913), Taliansko (2 517), Grécko (2 293) a Rumunsko (1 087).

Slovensko hlásilo za vlaňajšok 572 prípadov ochorení na osýpky, Česká republika 202 prípadov, Rakúsko 77 prípadov a Maďarsko 14 prípadov. Výskyt prípadov osýpok za rok 2018 v krajinách mimo EÚ: Ukrajina hlásila 53 218 prípadov osýpok, Rusko 2 256 prípadov, Srbsko 5 076 prípadov.

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay.com