Vzácna návšteva v Dolných Kočkovciach

788

Vo štvrtok 7. marca zavítala do obce Dolné Kočkovce vzácna návšteva žilinský diecézny biskup Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Otca biskupa sprevádzal jeho osobný tajomník ThLic. Mgr. Ľubomír Majtán a p. farár Mgr. Miroslav Bilčík. Otec biskup spolu so sprievodom navštívil obecný úrad, kde ich privítal starosta obce Martin Dolinský spolu so zástupcom starostu Milanom Faktorom, poslancom Jurajom Várošom, zamestnancami úradu a miestnym spevokolom. Tento deň bol o to významnejší, že otec biskup mal meniny, preto mu všetci popriali všetko najlepšie a miestny spevokol za doprovodu heligónky venoval otcovi biskupovi hudobný darček v podobe zaspievania nábožnej piesne. Po krátkej besede sa pokračovalo návštevou Kostola sv. Petra a Pavla v Dolných Kočkovciach, kde sa konala spoločná modlitba a po nej diskusia s veriacimi. Otec biskup veľmi rád a ochotne odpovedal na každú otázku. Po skončení sa otec biskup so všetkými osobne rozlúčil a udelil požehnanie.

Martin Dolinský, starosta obce