Marec – mesiac knihy

113

Neviem presne od ktorého roku, ale celkom určite viem, že už mnohé desaťročia sa marec stal aj mesiacom knihy. A je tomu tak aj tohto roku. Právom! Veď tak, ako M. Gorkij kedysi prehlásil: „Za všetko čo je vo mne dobré, ďakujem knihe!“ Nuž preto si kniha takúto pozornosť určite zaslúži. A to aj v čase mediálnej „doby“, v čase, keď sú obavy, že pre televíziu, internet či iné vymoženosti vedeckého a komunikačného pokroku kniha v spoločnosti stratí svoje opodstatnenie a poslanie. Našťastie – dodnes sa tak nestalo. S istotou tvrdím, že sa tak ani nestane, že kniha si svoje významné miesto v živote ľudí udrží. Už aj preto, že televízia a ani film nikdy nedokážu rozvíjať tak emocionálny cit v duši človeka, jeho predstavivosť, fantáziu a slovnú zásobu, ako tomu je v prípade čítania kníh či prežívania mnohých prípadov v živote jednotlivcov i spoločnosti, riešenia mnohých životných problémov, v prekrásnych opisoch radosti i smútku, bolesti i nádejí, víťazstiev i prehier.

Aj preto úprimne vítam počin slovenského rozhlasu vo forme vyhlásenia ankety pre poslucháčov: Ktorá z prečítaných kníh zanechala na vás najvýraznejší a trvalý dojem, ktorú knihu by ste dokázali prečítať aj viackrát, neustále sa k nej vracať, teda ktorá je vaša najobľúbenejšia. A napriek tomu, že táto otázka je mimoriadne ťažká a nejednoznačná. Aspoň v mojom prípade určite! Veď sú to „Slovenské ľudové rozprávky“ Pavla Dobšinského, ktoré sa nielen v mojom prípade stali vstupnou bránou do čítania takých literárnych diel ako „Hájnikova žena“ P. O. Hviezdoslava – krásny príbeh lásky Hanky a Miška Čajku, víťazstva ich čistého charakteru nad podlosťou mladého pána Villániho, alebo v diele Karla Zuchardta „Umri, blázon!“, v ktorej na tragickom osude biskupa Moora v neoblomnom stanovisku a konaní za pravdu a morálku aj v boji proti anglickému kráľovi, z ktorého však doslova kričí poznanie, že práve takí ľudia sú nenahraditeľní pre náš každodenný život… Alebo je to kniha, ktorá ma hneď po jej prečítaní doslova uchvátila a prinútila k zamysleniu (i poznaniu!), že čo je pre človeka v jeho živote a hľadaní to najdôležitejšie tak, ako to vyplýva z príbehu diela „Chatrč“ autora W. Paula Younga.

Samozrejme, že vo vymenúvaní ďalších diel by som mohol pokračovať aj ďalej. No tým ťažšie pre mňa by bolo uviesť jednoznačne názov knihy, ktorá by bola naj… Tak, ako aj pre mnohých ďalších z vás, milí čitatelia. A to je práve to, prečo si kniha svoje slávenie v marci – mesiaci knihy právom zaslúži.

František Macho